Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: σχολείο

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι μεγάλο. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε:

Δ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Είναι γεγονός ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας σύστημα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ασκούν τεράστια ψυχολογική πίεση στους μαθητές του Λυκείου και αυξάνουν το στρες και το άγχος τους. Γι'αυτό στις λεγόμενες «καλές Σχολές» εισάγονται ορισμένοι μόνον από τούς αριστεύσαντες κατά τις σχετικές εξετάσεις.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων