Σταύρου Ζωή

Σταύρου Ζωή

Ειδική Παιδαγωγός

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι μεγάλο. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε:

Η μάθηση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και στην αλληλεπίδρασή του με την οικογένεια στο σπίτι και γενικά με τα άτομα που τον περιβάλλουν.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων