Γιατί να προτιμήσω την Ανάδραση για την εκπαίδευση του παιδιού μου;

Η εταιρεία θεραπείας και μάθησης Ανάδραση δεν είναι το κλασικό φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά εφαρμόζει την απόλυτη ειδίκευση κατά τομέα μαθήματος και τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με ειδικούς (ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους), καθώς μοναδικός μας στόχος είναι η πολύπλευρη εξέλιξη του μαθητή. Στο χώρο μας διδάσκουν έμπειροι και ειδικευμένοι καθηγητές και τα μαθήματα είναι ατομικά ή σε ομοιογενή γκρουπάκια (μέχρι 3 άτομα) που διασφαλίζουν ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης. Τα προγράμματα παρακολούθησης είναι ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών και η ύλη διδάσκεται αναλυτικά από μηδενική βάση. Έτσι έχουμε, ως φροντιστήριο, την απόλυτη ευθύνη για τους μαθητές μας καθώς καλύπτουμε οποιοδήποτε κενό ή απορία έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη.

 

 

Πιστεύουμε στα οφέλη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας μέσω της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ακολουθούμε επίσης σύγχρονες πολυαισθητηριακές μεθόδους διδασκαλίας για την αμεσότερη κατανόηση των εννοιών, εξειδικευόμαστε στη διδασκαλία μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προετοιμάζουμε μαθητές που στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης. Παρέχουμε ακόμη δωρεάν σημειώσεις και διενεργούμε διαγωνίσματα προσομοίωσης, προγραμματισμένα για όλη τη φροντιστηριακή χρονιά, βάσει χρονοδιαγράμματος προσδιορισμού της ύλης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των εξετάσεων. Προγραμματίζουμε την ύλη (ανά μάθημα) ώστε να ολοκληρώνεται έγκαιρα και να εξασφαλίζουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολύτιμες επαναλήψεις. Έτσι, οι μαθητές μας έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και εισάγονται σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας σε τμήματα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Θεωρούμε πρωταρχικό να ελέγχουμε το μαθητή σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να βοηθηθεί άμεσα, όταν χρειαστεί. Γι’ αυτό και στο χώρο μας πραγματοποιούνται τακτικά προγραμματισμένες ενημερώσεις προόδου, παρουσία γονέων, από τη διεύθυνση και τους καθηγητές, βασισμένες στις γραπτές και προφορικές επιδόσεις του μαθητή. Ο μαθητής μπορεί ακόμη να συμμετέχει σε δραστηριότητες του χώρου μας (εκδηλώσεις, εκδρομές, βιντεοπροβολές, ανοιχτές ομιλίες κ.α) καθώς και οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες και διαλέξεις σχετικά με θέματα που αφορούν το παιδί τους από τους ειδικούς της Ανάδρασης και να συμμετέχουν στην ειδική ομάδα γονέων.