ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (4)

Επιλέξτε και διαβάστε τα άρθρα που αφορούν τις Μικρές ειδήσεις

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180 & ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ

Το εμπορικό κέντρο athensheart, θέτει σε λειτουργία την ξεχωριστή ανταλλακτική βιβλιοθήκη του, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο επίπεδο 0.

GOOGLE ART PROJECT

Γράφτηκε από τον

Ένας μοναδικός και υπέροχος τρόπος να κάνετε μια Online επίσκεψη στα μεγαλύτερα μουσεία του Κόσμου, μεταξύ άλλων και στα:

ΔΑΙΑΒΣΕΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ!

cambridgeΣνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.

Αν και έχει μήκος μόνο ένα χιλιόμετρο περίπου, μας κάνει να χαιρόμαστε γιατί επιτέλους συναντάμε στην Αθήνα ό,τι θαυμάζουμε στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Μας προτρέπει επίσης να φανταζόμαστε τις αθηναϊκές γειτονιές...κάπως αλλιώς, με αντίστοιχους τέτοιους ποδηλατοδρόμους., έτσι που να είναι αναμφίβολα πιο όμορφες αλλά και βιώσιμες.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων