Ανοικτό κέντρο ενημέρωσης πρόνοιας Α.Κ.Ε.Π

   Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την ενημέρωση για θέματα πρόνοιας και για τις δράσεις του Δικτύου των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λειτουργεί το Ανοικτό Κέντρο Ενημέρωσης Πρόνοιας (Α.Κ.Ε.Π.). Το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί επί της οδού Τσόχα 5, ισόγειο, Αμπελόκηποι, Αθήνα (πρώην κτίριο κεντρικών υπηρεσιών ΠΙΚΠΑ).  

 ανοικτο κεντρο ενημερωσης προνοιας Α.Κ.Ε.Π  Σκοπός του Κέντρου είναι η ενημέρωση των πολιτών, φοιτητών, ερευνητών και επαγγελματιών για θέματα πρόνοιας και για τις δράσεις του Δικτύου των κρατικών και εθελοντικών Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Στο χώρο του Κέντρου παρέχεται:

(α) προσωπική ή ομαδική ενημέρωση για θέματα πρόνοιας (δικαιώματα πρόνοιας και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας),

(β) ενημερωτικό έντυπο υλικό των κρατικών και εθελοντικών Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

(γ) πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη που περιέχει εκδόσεις σχετικές με την πρόνοια και άλλα θέματα των κοινωνικών επιστημών,

(δ) πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα για την αναζήτηση πληροφοριών, αρχείων, ερευνών, εκδόσεων και πηγών για θέματα πρόνοιας και για τις δράσεις του Δικτύου των κρατικών και εθελοντικών Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

(ε) πρόσβαση με μικρό Ιστορικό Αρχείο των Φορέων Πρόνοιας,παιχνιδι με παιδικα χερια

(στ) δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων ευαισθητο-ποίησης που αναφέρονται στα αντικείμενα πρόνοιας και στις δράσεις των κρατικών και εθελοντικών Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Για την επίτευξη των στόχων του Ανοικτού Κέντρου Ενημέρωσης Πρόνοιας προσκαλούμε τους φορείς κοινωνικής φροντίδας σε συνεργασία και συγκεκριμένα:

(1) να διαθέσετε ενημερωτικό έντυπο υλικό και εκδόσεις του Φορέα σας (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, εκδόσεις, αρχεία και ταινίες σε ηλεκτρονική μορφή, κ.ά.) για το αντικείμενο, τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχετε,

(2) να διαθέσετε ή να δανείσετε ιστορικό υλικό (αντικείμενα, αρχεία, αναμνηστικά, φωτογραφίες, έντυπα, επιγραφές, σφραγίδες, έπιπλα, εργαλεία, εκδόσεις, κ.ά.) και

καρδια με παιδικα χερια(3) να προτείνετε επιστημονικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στα αντικείμενα πρόνοιας και στις δράσεις σας για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που θα επιθυμούσατε να πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κέντρου.

Το Κέντρο λειτουργεί για τους ενδιαφερομένους τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 14:00 και με συνεννόηση έως τις 17:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, περισσότερες πληροφορίες και συνεργασία μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 213 2017710, 213 2017711 και 213 2017709.        

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων