Πώς μπορεί η Ανάδραση να βοηθήσει ένα παιδί με Δ.Α.Δ;

 

   Η παρέμβαση που προτείνεται από την Ανάδραση για ένα παιδί με ΔΑΔ αφορά σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού, προσαρμοσμένο και δομημένο με βάση τις ανάγκες του, κατόπιν μίας ενδελεχούς αξιολόγησης.

 

Ποιες ειδικότητες παίρνουν μέρος στη θεραπεία του παιδιού;

 

Οι ειδικοί θεραπευτές που συμμετέχουν στη θεραπεία παιδιού με ΔΑΔ είναι οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι.

(εδώ μπορεί κάθε ειδικότητα να γράψει 2 λόγια για το πώς βοηθά ένα παιδί με ΔΑΔ...)

Ο λογοθεραπετής.....

Ο εργοθεραπευτής...

Ο ειδικός παιδαγωγός...

Ο ψυχολόγος, στο πλαίσιο θεραπείας με ένα παιδί με ΔΑΔ βοηθά στην ανάπτυξη, διατήρηση και γενίκευση κοινωνικών δεξιοτήτων στις οποίες παρουσιάζουν έλλειμμα τα παιδιά αυτά (π.χ. πώς συμπεριφέρομαι σε διάφορα πλαίσια, πώς χαιρετάω, πώς παίζω με άλλα παιδιά,...). Ασχολείται κυρίως με την συμπεριφορά του παιδιού, ενημερώνει, στηρίζει και εκπαιδεύει τους γονείς στην αντιμετώπιση δυσμενών συμπεριφορών του παιδιού στην καθημερινότητά του.

 

Σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει μία έγκυρη διάγνωση;

 
Η αυτιστική διαταραχή εμφανίζεται πριν την ηλικία των 3 ετών και μπορεί να διαγνωστεί πριν από αυτή τη ηλικία αρκετά έγκυρα και αξιόπιστα. Οι γονείς συχνά παρατηρούν από νωρίς μία απόκλιση στη συμπεριφορά του παιδιού τους ή μία σοβαρή έκπτωση των δεξιοτήτων του ή της ομιλίας του. Υπάρχουν κάποιες κλίμακες που μπορούν να κατατάξουν τα παιδιά σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας για αυτισμό ήδη από τους 18 πρώτους μήνες. Μία έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε πρώιμη παρέμβαση που βοηθά το παιδί να προσαρμοστεί καλύτερα στην καθημερινότητά του και τους γονείς να ενημερωθούν για τις δυσκολίες και το θεραπευτικό πρόγραμμα και να λάβουν την κατάλληλη στήριξη.

Πώς γίνεται η διάγνωση ενός παιδιού με ΔΑΔ;

 

θεραπεια με παιχνιδι

Η διάγνωση πραγματοποιείται κατόπιν μίας διεξοδικής αξιολόγησης του παιδιού η οποία περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού από τους γονείς, τη γενική εξέταση και παρατήρηση του παιδιού σε οικεία και μη οικεία πλαίσια καθώς και τη χρήση κλιμάκων αξιολόγησης του γνωστικού δυναμικού του, των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών του και των λειτουργικών δεξιοτήτων του.

 

Πως εκδηλώνεται η έκπτωση αυτή;

κοινωνικη συναλλαγη

Κοινωνική συναλλαγή:

Απουσία κοινωνικών δεξιοτήτων συνδιαλλαγής (συμπεριλαμβανομένης και της στάσης σώματος, χειρονομίων κτλ)

Απουσία βλεμματικής επαφής

'Ελλειψη σύναψης σχέσεων με συνομιλήκους

'Ελλειψη αυθόρμητης συμμετοχής σε δραστηριότητες με άλλα άτομα

 

Γλώσσα-Επικοινωνία:

Καθυστέρηση ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλίας

Έλλειψη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (χειρονομίες, μίμηση...)

Αν ο λόγος έχει αναπτυχθεί, δυσκολία να αρχίσουν ή να διατηρήσουν μία συζήτηση

Στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας (ηχολαλία)

 

Συμβολικό παιχνίδι:

Έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων

Αδυναμία μίμησης

Επαναληπτικό και στερεότυπο παιχνίδι-ενασχόληση με ένα μέρος του παιχνιδιού και όχι με το σύνολο (π.χ. στα αυτοκίνητα με τις ρόδες κτλ)

Αδυναμία να παίξει λειτουργικά (π.χ. φροντίδα μωρού, κουζινικά,...)

 

Ενδιαφέροντα-δραστηριότητες-γενική συμπεριφορά:

Περιορισμένα ενδιαφέροντα

Συνεχής ενασχόληση με συγκεκριμένες δραστηριότητες σε βαθμό εστίασης μη φυσιολογικό

Στερεοτυπίες με το σώμα και τα χέρια-δάχτυλα (κινητικοί μαννερισμοί)

Άκαμπτη εμμονή σε τελετουργίες ή συνήθειες μη λειτουργικές


 

Πως μπορεί να βοηθηθεί η οικογένεια ενός παιδιού με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή;

συμβουλευτικη γονεων

  Κατά τη θεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιείται, Συμβουλευτική Γονέων με ψυχολόγο με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές καθώς και την υποστήριξη και εκπαίδευσή τους ως προς το χειρισμό της συμπεριφοράς του παιδιού και σε άλλα πλαίσια πέρα από το κέντρο θεραπείας (π.χ. στο σπίτι, στο σχολείο, σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού κτλ).

 

Πώς μπορούν τα ομαδικά προγράμματα θεραπειών της Ανάδρασης να βοηθήσουν ένα παιδί με ΔΑΔ

ομαδα θεραπειας

  

Πέρα από τα ατομικά προγράμματα θεραπειών του παιδιού λειτουργούν στην Ανάδραση και οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών που ευνοούν την κοινωνικοποίηση, την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΔ, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο και με τη βοήθεια των θεραπευτών-συντονιστών της ομάδας.

Τι εννούμε με τον όρο διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές;

ερωτηματικο

   Η ΔΑΔ αφορά σε σοβαρή έκπτωση ικανοτήτων σε πολλαπλούς τομείς της ανάπτυξης του ατόμου. Ο χαρακτηρισμός “διάχυτη” δηλώνει ότι η έκπτωση επηρεάζει σφαιρικά το άτομο. Ο χαρακτηρισμός “αναπτυξιακή” δίνεται καθώς η διαταραχή εμφανίζεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του ατόμου. Τέλος, με τον όρο “διαταραχή” εννοούμε την απόκλιση από το φυσιολογικό.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων