Πώς μπορούν τα ομαδικά προγράμματα θεραπειών της Ανάδρασης να βοηθήσουν ένα παιδί με ΔΑΔ

ομαδα θεραπειας

  

Πέρα από τα ατομικά προγράμματα θεραπειών του παιδιού λειτουργούν στην Ανάδραση και οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών που ευνοούν την κοινωνικοποίηση, την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΔ, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο και με τη βοήθεια των θεραπευτών-συντονιστών της ομάδας.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων