Τι εννούμε με τον όρο διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές;

ερωτηματικο

   Η ΔΑΔ αφορά σε σοβαρή έκπτωση ικανοτήτων σε πολλαπλούς τομείς της ανάπτυξης του ατόμου. Ο χαρακτηρισμός “διάχυτη” δηλώνει ότι η έκπτωση επηρεάζει σφαιρικά το άτομο. Ο χαρακτηρισμός “αναπτυξιακή” δίνεται καθώς η διαταραχή εμφανίζεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του ατόμου. Τέλος, με τον όρο “διαταραχή” εννοούμε την απόκλιση από το φυσιολογικό.

 

Tags: αυτισμός

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων