Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς έκπτωσης των ατόμων με ΔΑΔ;

Η έκπτωση που παρατηρείται στις ΔΑΔ αφορά στους παρακάτω τομείς:

  • Κοινωνική συναλλαγή
  • Γλώσσα-Επικοινωνία
  • Συμβολικό παιχνίδι
  • Ενδιαφέροντα-δραστηριότητες
  • Γενική συμπεριφορά
 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων