Πως εκδηλώνεται η έκπτωση αυτή;

κοινωνικη συναλλαγη

Κοινωνική συναλλαγή:

Απουσία κοινωνικών δεξιοτήτων συνδιαλλαγής (συμπεριλαμβανομένης και της στάσης σώματος, χειρονομίων κτλ)

Απουσία βλεμματικής επαφής

'Ελλειψη σύναψης σχέσεων με συνομιλήκους

'Ελλειψη αυθόρμητης συμμετοχής σε δραστηριότητες με άλλα άτομα

 

Γλώσσα-Επικοινωνία:

Καθυστέρηση ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλίας

Έλλειψη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (χειρονομίες, μίμηση...)

Αν ο λόγος έχει αναπτυχθεί, δυσκολία να αρχίσουν ή να διατηρήσουν μία συζήτηση

Στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας (ηχολαλία)

 

Συμβολικό παιχνίδι:

Έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων

Αδυναμία μίμησης

Επαναληπτικό και στερεότυπο παιχνίδι-ενασχόληση με ένα μέρος του παιχνιδιού και όχι με το σύνολο (π.χ. στα αυτοκίνητα με τις ρόδες κτλ)

Αδυναμία να παίξει λειτουργικά (π.χ. φροντίδα μωρού, κουζινικά,...)

 

Ενδιαφέροντα-δραστηριότητες-γενική συμπεριφορά:

Περιορισμένα ενδιαφέροντα

Συνεχής ενασχόληση με συγκεκριμένες δραστηριότητες σε βαθμό εστίασης μη φυσιολογικό

Στερεοτυπίες με το σώμα και τα χέρια-δάχτυλα (κινητικοί μαννερισμοί)

Άκαμπτη εμμονή σε τελετουργίες ή συνήθειες μη λειτουργικές


 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων