Πώς γίνεται η διάγνωση ενός παιδιού με ΔΑΔ;

 

θεραπεια με παιχνιδι

Η διάγνωση πραγματοποιείται κατόπιν μίας διεξοδικής αξιολόγησης του παιδιού η οποία περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού από τους γονείς, τη γενική εξέταση και παρατήρηση του παιδιού σε οικεία και μη οικεία πλαίσια καθώς και τη χρήση κλιμάκων αξιολόγησης του γνωστικού δυναμικού του, των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών του και των λειτουργικών δεξιοτήτων του.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων