Σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει μία έγκυρη διάγνωση;

 
Η αυτιστική διαταραχή εμφανίζεται πριν την ηλικία των 3 ετών και μπορεί να διαγνωστεί πριν από αυτή τη ηλικία αρκετά έγκυρα και αξιόπιστα. Οι γονείς συχνά παρατηρούν από νωρίς μία απόκλιση στη συμπεριφορά του παιδιού τους ή μία σοβαρή έκπτωση των δεξιοτήτων του ή της ομιλίας του. Υπάρχουν κάποιες κλίμακες που μπορούν να κατατάξουν τα παιδιά σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας για αυτισμό ήδη από τους 18 πρώτους μήνες. Μία έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε πρώιμη παρέμβαση που βοηθά το παιδί να προσαρμοστεί καλύτερα στην καθημερινότητά του και τους γονείς να ενημερωθούν για τις δυσκολίες και το θεραπευτικό πρόγραμμα και να λάβουν την κατάλληλη στήριξη.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων