Πώς μπορεί η Ανάδραση να βοηθήσει ένα παιδί με Δ.Α.Δ;

 

   Η παρέμβαση που προτείνεται από την Ανάδραση για ένα παιδί με ΔΑΔ αφορά σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού, προσαρμοσμένο και δομημένο με βάση τις ανάγκες του, κατόπιν μίας ενδελεχούς αξιολόγησης.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων