Ποιες ειδικότητες παίρνουν μέρος στη θεραπεία του παιδιού;

 

Οι ειδικοί θεραπευτές που συμμετέχουν στη θεραπεία παιδιού με ΔΑΔ είναι οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι.

(εδώ μπορεί κάθε ειδικότητα να γράψει 2 λόγια για το πώς βοηθά ένα παιδί με ΔΑΔ...)

Ο λογοθεραπετής.....

Ο εργοθεραπευτής...

Ο ειδικός παιδαγωγός...

Ο ψυχολόγος, στο πλαίσιο θεραπείας με ένα παιδί με ΔΑΔ βοηθά στην ανάπτυξη, διατήρηση και γενίκευση κοινωνικών δεξιοτήτων στις οποίες παρουσιάζουν έλλειμμα τα παιδιά αυτά (π.χ. πώς συμπεριφέρομαι σε διάφορα πλαίσια, πώς χαιρετάω, πώς παίζω με άλλα παιδιά,...). Ασχολείται κυρίως με την συμπεριφορά του παιδιού, ενημερώνει, στηρίζει και εκπαιδεύει τους γονείς στην αντιμετώπιση δυσμενών συμπεριφορών του παιδιού στην καθημερινότητά του.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων