Τί ακριβώς περιλαμβάνει η αξιολόγηση του παιδιού μου;

η γη

Στο χώρο μας μπορεί να γίνει αξιολόγηση ενός παιδιού σε δύο επίπεδα και πάντα αναλόγως των αναγκών του παιδιού σας. 

   Έτσι μπορείτε να ζητήσετε να γίνει αξιολόγηση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού σας στο σχολείο του απο εξειδικευμένους  δασκάλους και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων (φυσικούς, χημικούς, φιλολόγους κ.α). Η αξιολόγηση αυτή απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου αλλά ακόμα και λυκείου. Αποτελείται απο δύο συναντησεις όπου στη μία εξετάζεται η επίδοση του παιδιού σας στις θετικές επιστήμες και η δεύτερη στις θεωρητικές. Στη συνέχεια κάνουμε μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε απο κοινού τα αποτελέσματα και να προσπαθήσουμε να δούμε ποιές είναι οι εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού σας.

βοτσαλα

   Ταυτόχρονα με τη μαθησιακή αξιολόγηση υπάρχει και η αξιολόγηση θεραπευτικής προσέγγισης που μπορεί να είναι είτε λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, ειδικής αγωγής είτε και συναισθηματική αξιολόγηση παιδιού και εφήβου. Μέσω των αξιολογήσεων αυτών μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις ακόλουθες δυσκολίες:

   Τυχόν δυσκολία σε κάποιο ή σε κάποια από τα επίπεδα του λόγου (φωνολογικό/αρθρωτικό,σημασιολογικό, πραγματολογικό) ή της κίνησης του παιδιού σας (αδρή, λεπτή κινητικότητα, ισορροπία κ.α.). Επίσης η αξιολόγηση ειδικής αγωγής μπορεί να εντοπίσει αν το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, δυσκολία συγκέντρωσης, και πολλές άλλες κατηγορίες.

Tags: Ανάδραση Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Δυσλεξία Ειδική αγωγή δημοτικό γυμνάσιο λύκειο λογοθεραπευτική αξιολόγηση Εργοθεραπευτική αξιολόγηση αξιολόγηση Λεπτή κινητικότητα Αδρή κινητικότητα Ισορροπία Υπερκινητικότητα Δυσκολία συγκέντρωσης Σχολείο Παιδί Καθηγητές Θεραπευτές Κορυδαλλός Εταιρεία θεραπείας και ειδικής μάθησης Χώρος Δυσκολία Παρίου Αγγελική Μαθιουδάκης Γιώργος Αποτελέσματα Ανάγκη Προσπαθώ Περιλαμβάνω Επίπεδα Δύο επίπεδα Μπορώ Ζητώ Επίδοση Μαθησιακή επίδοση Δάσκαλος Εξειδικευμένοι δασκάλοι Ειδικότητες Φυσικός Χημικός Φιλόλογος Απευθύνομαι Μαθητές δημοτικού Μαθητές λυκείου Αποτελείται Συναντήσεις Εξετάζω Θετικές επιστήμες Θεωρητικές επιστήμες Από κοινού Εκπαιδευτικές ανάγκες Αξιολόγηση θεραπευτικής προσέγγισης Αξιολόγηση ειδικής αγωγής Συναισθηματική αξιολόγηση Έφηβος Ανιχνεύω Επίπεδα του λόγου Φωνολογικό επίπεδο Αρθρωτικό επίπεδο Σημασιολογικό επίπεδο Πραγματολογικό επίπεδο Κίνηση του παιδιού Κίνηση Κινητικότητα Εντοπίζω Μαθησιακή δυσκολία

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων