Ποιες είναι οι υπηρεσίες σας και που απευθύνονται ;

 

Οιδεντρο υπηρεσίες μας κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος είναι θεραπευτικός και αναφέρεται στις υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ομαδων θεραπείας και ο δεύτερος άξονας είναι καθαρά εκπαιδευτικός και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε σχολικά μαθήματα που απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών (δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου). Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως τα σχολικά μαθήματα διδάσκονται απο καθηγητές που είναι εξειδικευμένοι στην ειδικότητά του ο καθένας (φυσικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι κ.α) και πρόκειται για μία υπηρεσία που είναι μοναδική σε πανελλήνιο επίπεδο. Δηλαδή αποκλειστικά στην Ανάδραση μπορείτε να έχετε τη θεραπεία του παδιού σας σε πλήρη αρμονία με τη μάθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ένας τομέας υποβοηθεί τον άλλο, δίνοντας έτσι ένα πολύ ισχυρό συνδυασμό. Φυσικά στο συμείο αυτό να αναφέρουμε πως οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, απο παιδιά 3 και 4 ετών έως και ενηλίκους που επιθυμούν να έχουν ψυχοθερπεία ή να συμμετέχουν σε μία ομάδα θεραπευτική, ή να κάνουν λογοθεραπεία για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή ακόμα και να ξαναδώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στο site μας.

Tags: Ανάδραση Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ειδική αγωγή ψυχοθεραπεία δημοτικό γυμνάσιο λύκειο θεραπεία Καθηγητές Θεραπευτές Πανελλήνιες εξετάσεις Κορυδαλλός Εταιρεία θεραπείας και ειδικής μάθησης Μάθημα Παρίου Αγγελική Μαθιουδάκης Γιώργος Φυσικός Φιλόλογος Απευθύνομαι Site Υπηρεσία Επιθυμώ Υπηρεσίες Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποιούμαι Άξονες Δύο βασικοί άξονες Θεραπευτικός άξονας Αναφέρεται Υπηρεσίες ψυχοθεραπείας Υπηρεσίες λογοθεραπείας Υπηρεσίες εργοθεραπείας Υπηρεσίες ειδικής αγωγής Ομάδες θεραπείας Εκπαιδευτικός άξονας Συγκεκριμένα Σχολικά μαθήματα Παιδιά Ηλικία Όλων των ηλικιών Διδάσκονται Εξειδικευμένοι καθηγητές Ειδικότητα Μαθηματικός Μοναδική υπηρεσία Πανελλήνιο επίπεδο Αποκλειστικά Πλήρη αρμονία Μάθηση Σημαντικό Τομέας Δίνω Ισχυρός συνδυασμός Αναφέρω Ενήλικας Συμμετέχω Θεραπευτική ομάδα Προσωπικοί λόγοι Επαγγελματικοί λόγοι Ξαναδίνω Πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες Περιήγηση Υποβοηθεί 3 ετών 4 ετών

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων