Με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε έναν έφηβο να πετύχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Α) Επιλέγοντας ένα κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνο με το ρυθμό μάθησής του.
Β) Αναπροσαρμόζοντας το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα ανά τρεις μήνες αν κριθεί αναγκαίο.
Γ) Οργανώνοντας κύκλους διαγωνισμάτων για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Δ) Πραγματοποιώντας προφορικές εξετάσεις σε όσους μαθητές έχουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης στις Πανελλήνιες.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων