Τι κερδίζει ο μαθητής απ’ το εξατομικευμένο μάθημα στην Ανάδραση;

Α) Το μάθημα ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του γιατί προκύπτει μετά από διεξοδική μελέτη του τρόπου μάθησής του από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της.
Β) Ο μαθητής όλη τη σχολική χρονιά πλαισιώνεται όχι μόνο απ’ τους καθηγητές του, αλλά και από ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
Γ) Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πολυαισθητηριακές μέθοδοι, όπως κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά, για εξοικείωση του μαθητή με δύσκολες έννοιες.
Δ) Ο μαθητής βελτιώνει την αυτοεικόνα του, αποκτά αυτοπεποίθηση και σημειώνει σημαντική πρόοδο στα σχολικά μαθήματα.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων