Πως βοηθάμε στην Ανάδραση το μαθητή που ενδιαφέρεται ελάχιστα για τα σχολικά μαθήματα;

 

Α) Η διδασκαλία προσαρμόζεται κάθε φορά στη μαθησιακή κατάστασή του καθώς το μάθημα είναι ιδιαίτερο.

Β) Αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να καταστεί πιο ευχάριστο το μάθημα και να αποκτήσει ευκολότερα τις δύσκολες έννοιες ο μαθητής.

Γ) Χορηγούνται πιστοποιημένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου ο μαθητής να έχει κίνητρο για μάθηση και σαφή στόχο για το μέλλον.

Δ) Οργανώνονται σεμιναριακά – επαναληπτικά μαθήματα κάλυψης μαθησιακών κενών παλαιότερων ετών ώστε ο μαθητής να αντιμετωπίσει τη δυσκολία του και τελικά να αγαπήσει ξανά το σχολείο.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων