Για ποιους λόγους να προτιμήσει την Ανάδραση ένας «άριστος» μαθητής;

 

Α) Το εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα του προταθεί θα έχει τη μέγιστη πυκνότητα πληροφοριών με αποτέλεσμα να εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

Β) Είναι δυνατό να συμμετέχει σε προγραμματισμένα διαγωνίσματα για όλα τα μαθήματα ακόμη και για εκείνα που δε διδάσκεται στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα.

Γ) Με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των καινοτόμων μεθόδων που εφαρμόζονται κατανοεί εις βάθος ακόμη και τις πιο δύσκολες έννοιες.

Δ) Πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος της προόδου του και ανά τρεις μήνες το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί αν αυτό απαιτείται.

Ε) Η ύλη διδάσκεται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές θετικών και θεωρητικών επιστημών που συνεργάζονται με ειδικούς παιδαγωγούς και θεραπευτές.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων