Κατά πόσο το μάθημά σας είναι δημιουργικό και καινοτόμο;

 

   Η εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται μέσα από ΕΕΠ (εξατομικευμένα ειδικά προγράμματα) και καταβάλλονται προσπάθειες να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν και να παρακολουθήσουν με επιτυχία το κανονικό τμήμα.

   Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνίας, συνεργασίας, χρήσης πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας, κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών, επίλυσης προβλημάτων), και εμπειριών από το μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, με απώτερο στόχο την ομαλή κοινωνικοποίηση του μαθητή, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της μετέπειτα επαγγελματικής του πορείας.

 

  •    Τα μαθήματα είναι εξατομικευμένα.
  •    Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, ειδικευμένοι ανά μάθημα.
  •    Ο προγραμματισμός της ύλης και η υπεύθυνη εφαρμογή του επιτρέπει πολλές επαναλήψεις μέχρι την έναρξη των         εξετάσεων.
  •    Τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσφέρουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση στους μαθητές μας.
  •    Παρέχονται σημειώσεις των καθηγητών μας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
  •    Η διδασκαλία πραγματοποιείται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για νέους.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων