Ποιες είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιείτε;

 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας εναλλάσσονται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την καλύτερη δυνατή πρόσκτηση της νέας γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών.

    knowledge Η διαμόρφωση μιας διδασκαλίας επηρεάζεται:

  • από τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή,
  • το επίπεδο γνώσης των μαθητών,
  • τη φύση του διδακτικού αντικειμένου,
  • το στόχο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας,
  • τα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια
  • την προσωπική θεωρία (εκπαιδευτική φιλοσοφία) του εκπαιδευτικού
  • την κατάρτισή του στη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας ,
  • τα ενδιαφέροντά των μαθητών.

 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων