Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται έως ότου φανούν τα αποτελέσματα;

Αυτό διαφοροποιείται από μαθητή σε μαθητή και εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθείται, την συχνότητα των μαθημάτων, αλλά και από το κίνητρο που έχει ο ίδιος ο μαθητής. Με τους περισσότερους μαθητές, σημαντική πρόοδος μπορεί να πραγματοποιηθέι μετά από 1 έως και 2 χρόνια. Με κάποιους άλλους μπορεί να χρειαστεί και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων