Με ποιο τρόπο διδάσκεις ένα δυσλεκτικό;

Κατ'αρχάς χρειάζεται εντατική ενασχόληση με τη γλώσσα, δίνοντας έμφαση στους ήχους μεμονωμένων γραμμάτων όπως και συνδυασμός τους. Η διδασκαλία της φωνολογικής ενημερότητας, δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους (φωνήματα) του λόγου και να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα), πρέπει να γίνει σταδιακά και περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος προφορικής διδασκαλίας, ανάγνωσης και γραφής, όπως και συνεχείς επαναλήψεις και εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας μία πολυαισθητηριακή μέθοδο, η διαδικασία είναι αργή, και χρειάζεται υπομονή τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και του καθηγητή. Όσο πιο μεγάλος στην ηλικία ξεκινήσει ο μαθητής, τόσο πιο πολύ διαρκεί η αποκατάσταση της μαθησιακής δυσκολίας.

Tags: Μαθησιακές δυσκολίες Τρόπος διδασκαλίας δυσλεκτικού Προφορική διδασκαλία Συνεχής επαναλήψεις Διδασκαλία πολυαισθητηριακή μέθοδο Mathisiakes dyskolies Σύμβολα και γραπτός λόγος Συνδυασμός μεμονωμένων γραμμάτων Γραφήματα φωνήματα Ανάγνωση γραφή

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων