Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να ακολουθούν τη δυσλεξία και άλλες παρόμοιες μαθησιακές δυσκολίες που βασίζονται στη χρήση της γλώσσας;

 • Δυσκολία αναγνώρισης ήχων σε λέξεις (ακολουθία φωνημάτων, ακολουθία των συλλαβών)
 • Δυσκολία αποκωδικοποίησης λέξεων- αναγνώριση λέξεων
 • Δυσκολία δημιουργίας λέξεων - συλλαβισμός.
 • Προβλήματα στην κατανόηση κειμένου
 • Δυσκολία έκφρασης σκέψεων σε γραπτό λόγο
 • Καθυστέρηση της προφορικής ομιλίας
 • Μη ακριβής ή ατελής μετάφραση αυτών που ακούει
 • Δυσκολία έκφρασης σκέψεων προφορικά
 • Σύγχυση των χωροχρονικών διευθύνσεων (δεξιά - αριστερά, πάνω και κάτω, νωρίς και αργά, χθές και αύριο, μήνες και μέρες)
 • Σύγχυση του δεξιού και του αριστερού χεριού
 • Δυσκολία στη γραφή
 • Δυσκολία στα μαθηματικά - συχνά αυτό σχετίζεται με δυσκολία να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία σε μια άσκηση ή δυσκολία να κατανοήσουν τη γλώσσα των μαθηματικών.
 • Παρόμοιες δυσκολίες σε συγγενικά πρόσωπα.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων