Σε ποια ηλικία είναι καλό να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Δυσλεξίας?

Η βασική αιτία που προκαλεί τη Δυσλεξία, που είναι η φωνολογική ενημερώτητα ''δηλαδή στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους (φωνήματα) του λόγου και να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα)'', μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό, μέσα από συγκεκριμένο, συχνό και εντατικό (ίσως και περισσότερο από μία ώρα την ημέρα) πρόγραμμα αποκατάστασης.

Έρευνες δείχνουν πως παιδιά στην ηλικία των 4 ή και 5 ετών μπορούν να διαγνωστούν με αξιοπιστία ως παιδιά που έχουν υψηλές πιθανότητες να αναπτύξουν δυσλεξία. Το αισιόδοξο είναι πως μακρόχρονες έρευνες δείχνουν πως η πρώιμη παρέμβαση που ξεκινά από το νηπιαγωγείο μπορεί να μειώσει δραστικά τις δυσκολίες ανάγνωσης παιδιών που έχουν υψηλή πιθανότητα να εμφανίσουν δυσλεξία. Σε αντίθεση ένας σημαντικός αριθμός ερευνών καταδεικνύουν πως χαμηλό επίπεδο στην ανάγνωση μπορεί πολύ δύσκολα να βελτιωθεί λόγω της προχωρημένης ηλικίας.

Από την άλλη, γονείς στους οποίους έχει ειπωθεί «...να περιμένουμε και θα δούμε όταν το παιδί θα μεγαλώσει περισσότερο», σχετικά με την ικανότητά του να διαβάζει, ουσιαστικά καθοδηγούνται με λανθασμένο τρόπο. Όσο συντομότερα αρχίσει η σωστή παρέμβαση, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος από το παιδί όσον αφορά την ικανότητά του στην ανάγνωση.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων