Η Δυσλεξία μπορεί να θεραπευτεί?

Όχι, διότι η Δυσλεξία δεν είναι ασθένεια, και επίσης δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος ή κάποιου ελαττώματος. Οι δυσλεκτικοί σκέπτονται κυρίως με εικόνες και όχι με λέξεις και έχουν δυσκολία να δουλέψουν με σύμβολα είτε αυτά είναι γράμματα, είτε αριθμοί.

Tags: Δυσλεξία dyslexia Θεραπεία δυσλεξίας Δυσκολία στα γράμματα και αριθμούς Δυσκολία στα γράμματα Δυσκολία στους αριθμούς Δυσλεξία και σύμβολα ασθένεια Therapeia dyslexias

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων