Τί είναι η Δυσλεξία?

Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυσλειτουργία που κατά βάση εκδηλώνεται με τη δυσκολία στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Αποτελεί μια εκ'γενετής κατάσταση της οποίας τα αίτια δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι διαφορετική από δυσκολίες στο διάβασμα που οφείλονται σε άλλες αιτίες, όπως προβλήματα με την όραση ή την ακοή. Συνήθως αυτό που συνήθως παρατηρείται είναι πως προσθέτουν, παραλείπουν, αντικαθιστούν, αλλάζουν τη θέση ή επαναλαμβάνουν συλλαβές κατά την ανάγνωση ή γράμματα κατά το συλλαβισμό. Αυτά τα συμπτώματα υπάρχουν παρά την επαρκή διδασκαλία, το περιβάλλον του σπιτιού, την παρακίνηση που κάνουμε στο παιδί, την ευφυΐα του παιδιού και την ικανότητα αντίληψης που έχει (όραση, ακοή και αφή).

Η δυσλεξία προκειμένου να διαγνωστεί, χρειάζεται να δει το παιδί ένας εξειδικευμένος γιατρός ή ψυχολόγος. Στα σχολεία πολλές φορές αντί του όρου της δυσλεξίας χρησιμοποιούν τον όρο «Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες». Όσον αφορά την ανάγνωση αυτός ο όρος είναι πολύ κοντά με τη Δυσλεξία, γενικότερα όμως περιλαμβάνει και άλλα συμπτώματα που ξεφεύγουν από αυτά της Δυσλεξίας. Έτσι αφού γίνει η διάγνωση το παιδί μπαίνει σε εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Έρευνες των τριών τελευταίων δεκαετιών έχουν αποδείξει πως η ικανότητά κάποιου να διαβάζει μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά μετά από σωστή καθοδήγηση στον τομέα αυτό.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων