Πώς μπορεί το Παιχνίδι να λειτουργήσει θερπευτικά;

Εδώ και χρόνια διάφορες θεωρίες έχουν αποδείξει πως το παιχνίδι λειτουργεί ως ερέθισμα για την ανάπτυξη των παιδιών (πχ Piaget, Erikson κτλ). Το παιδί μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει τη μυική του δύναμη, μαθαίνει να χρησιμοποιεί το σώμα του, βοηθάει στην οργάνωση της συμπεριφοράς και είναι βασικό για την επιτυχή λειτουργικότητα στην ενήλικη ζωή. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του παιχνιδιού επίσης είναι ότι το παιδί μαθαίνει να συμβολίζει και να κατανοεί έννοιες. Θεωρείται η βάση για την κατανόηση του κόσμου και το θεμέλιο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Η εργοθεραπεία αναλύει το κάθε παιχνίδι και την κάθε δραστηριότητα και έτσι προτείνει αυτά που θα δώσουν την κατάλληλη κατεύθυνση ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες  του παιδιού.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων