Το παιδί μου κινείται συνεχώς και δέ συγκεντρώνεται. Μπορεί να βοηθήσει η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία  μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να ρυθμίσει την υπερκινητικότητά του ώστε να  διευκολυνθεί η συγκέντρωση. Μαθαίνοντας πώς να οργανώνει το χρόνο του, να κάνει συχνά διαλείμματα ώστε να μην κουράζεται, ή ικανοποιώντας την ανάγκη του για συνεχή κίνηση (π.χ., βάζοντάς το να κάθεται σε μία μπάλα ώστε να κινείται συνεχώς) θα μπορέσει να βελτιώσει την συγκέντρωση σε κάνει κάτι άλλο.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων