Ποιοί είναι οι στόχοι του ψυχοδράματος;

 

καρδια

 

   Βασικοί στόχοι του ψυχοδράματος είναι τα μέλη να επιτύχουν μέσω αυθορμητισμού να βρουν νέους τρόπους δράσης σε γνώριμες καταστάσεις, ή να επιτύχουν την συμμετοχή και δράση σε νέες καταστάσεις.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων