Ποιές είναι οι τεχνικές που ακολουθεί το ψυχόδραμα;

 

φατσουλες με συναισθηματα

Οι βασικές τεχνικές του ψυχοδράματος είναι η ανταλλαγή ρόλων, ο σωσίας και ο καθρέφτης.

Κατά την αλλαγή ρόλων ο πρωταγωνιστής ανταλλάσσει ρόλο με κάποιο βοηθητικό εγώ. Για παράδειγμα σε μια σκηνή κατά την οποία ο πρωταγωνιστής παίζει μια συνάντηση με τον πατέρα του, ανταλλάσσει ρόλο με το βοηθητικό εγώ που έχει επιλεγεί για να παίξει τον πατέρα του.

Κατά την τεχνική του σωσία, ο συντονιστής ή κάποιο μέλος της ομάδας που αισθάνεται πως ταυτίζεται με τον πρωταγωνιστή συναισθηματικά, τον πλησιάζει, αντανακλά την σωματική του στάση και προσπαθεί να εκφράσει αυτό που εκείνος αισθάνεται.

Κατά την τεχνική του καθρέφτη, ο πρωταγωνιστής απομακρύνεται προς στιγμήν από την σκηνή του και παρακολουθεί τον εαυτό του σε δράση, καθώς τα βοηθητικά εγώ εκδραματίζουν την ιστορία του.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων