Απο ποιά μέρη αποτελείται μία ψυχοδραματική συνεδρία;

Η ψυχοδραματική συνεδρία αποτελείται από τρία μέρη, την προθέρμανση, την δράση και την ανταλλαγή.αβλαια

Η προθέρμανση συνίσταται στην προετοιμασία της ομάδας από τον συντονιστή, ώστε να αναπτυχθεί κλίμα ασφάλειας εμπιστοσύνης και δημιουργικής δυνατότητας. Χρησιμοποιούνται διάφορες ασκήσεις και επιλέγεται κάποιο μέλος της ομάδας που αποτελεί τον πρωταγωνιστή.

Ακολουθεί η δράση, με την ομάδα να αναλαμβάνει ρόλους από την ζωή του πρωταγωνιστή, όπως αυτοί διανείμονται από εκείνον στα μέλη της ομάδας. Όσα από αυτά τον βοηθούν στην σκηνή, ονομάζονται βοηθητικά εγώ. Στόχος είναι ο πρωταγωνιστής να αναζητήσει νέους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων του στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας.

Η συνεδρία ολοκληρώνεται με την ανταλλαγή κατά την οποία τα μέλη της ομάδας μοιράζονται συναισθήματα που διακινήθηκαν είτε παίζοντας ρόλους, είτε από προσωπικά, αντίστοιχα βιώματα. Η ομάδα συνήθως αποτελείται από 5 ως 15 μέλη. Το ψυχόδραμα σε ατομική βάση ονομάζεται "μονόδραμα".

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων