ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

δυσκολιες στα μαθηματα στο σπιτι

Αν έχετε ενδείξεις ότι το παιδί σας έχει Ε.Μ.Δ. απευθυνθείτε στην Ανάδραση και ζητήστε να γίνει διαγνωστική εκτίμηση.

Οι ειδικοί θα κάνουν τη διάγνωση και κατόπιν εφόσον το παιδί σας έχει Ε.Μ.Δ., θα προτείνουν το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

...Λίγα λόγια για τη Δυσλεξία

Δυσλειτουργία δεν σημαίνει βλάβη. Στην περίπτωση της δυσλεξίας σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι στους μη δυσλεξικούς όταν ενεργοποιείται για να επεξεργαστεί γλωσσικές πληροφορίες.

ανθρωπινος εγκεφαλος Γλωσσικές λέγονται οι πληροφορίες που συνδυάζουν ένα μέρος γλωσσικό (λέξεις με νόημα) και ένα μέρος οπτικό (οι λέξεις έχουν μορφή και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η μορφή των γραμμάτων). Γλωσσικές πληροφορίες είναι η γραπτή μας γλώσσα και ο προφορικός μας λόγος.

Όταν η επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών δεν γίνεται απρόσκοπτα και σωστά, τότε η συγκράτησή τους στην μνήμη γίνεται πάρα πολύ δύσκολα.
Τα δυσλεξικά παιδιά επειδή ακριβώς δεν επεξεργάζονται εύκολα τη γλώσσα δεν απομνημονεύουν την ορθογραφία των λέξεων, δηλαδή τη μορφή της γλώσσας, ούτε λέξεις που είναι όροι στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία κ.λπ., ούτε και φράσεις που είναι ορισμοί ή κανόνες. Γενικότερα δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν λέξεις που περιγράφουν «ποιο είναι ποιο» σε όλα αδιακρίτως τα μαθήματα.

 

Τι είναι δυσλεξία;

 

δυσκολια στο διαβασμα Η Δυσλεξία παρουσιάζεται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. Είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος (τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κτλ.). Συγκεκριμένα παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αγόρια-Κορίτσια=4:1).

Από ποιους παράγοντες μπορεί να υποψιαστούμε ότι το παιδί μας έχει δυσλεξία;

Τα περισσότερα δυσλεκτικά άτομα εμφανίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγo, τη γραφή, την ορθογραφία και την ανάγνωση. Επίσης παρουσιάζουν πρόβληματα στα μαθηματικά, ειδικά στην αποστήθιση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την οργάνωση, την παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και τον προφορικό λόγο.

 

Δείγματα δυσλεξίας

 

Κάποια από τα άτομα που έχουν δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν φθόγγους που μοιάζουν μεταξύ τους όπως:κειμενο δυσλεκτικου

 • Β-Φ: βάρος - φάρος, φόβος - βαφή
 • Δ-Θ: δάσος - Θάσος, δεσμός - θεσμός
 • Σ-Ζ-Ξ: σώζω - συζήτηση - σύξευξη

Ακόμα τα δυσλεκτικά άτομα δεν μπορούν να συγκρατήσουν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μεταξύ μερικών γραμμάτων, αριθμών, μορφών ή σχημάτων, π.χ.:

 • γράμματα: α - ο, ε - ω, β - φ, β - θ, γ - χ, ζ - ξ, ει - ιε, αι - ια
 • αριθμοί: 7 - 1, 6 - 9, 5 - 3, 2 - 3, 8 - 4, 45 - 54, 23 - 32, 36 - 63
 • γράμματα και αριθμοί: ρ - 9, ε - 3, κ - 4, οι - 10

Επίσης:

 • Αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πότρα αντί πόρτα)
 • Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πόρι αντί ποτήρι)
 • Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. δορόμος αντί δρόμος)
 • Παρατονίζουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. σπιτί αντί σπίτι)
 • Παραφθείρουν λέξεις (π.χ. μάλβι αντί μολύβι)
 • Ακρωτηριάζουν λέξεις (π.χ. τπζια αντί τραπέζια)
 • Διαβάζουν κατά πιθανότητα (π.χ. τραπέζι αντί τρέχω καθώς και οι δύο λέξεις ξεκινούν από τρ, ή βιβλίο αντί αναγνωστικό καθώς αν και πρόκειται για διαφορετικές ηχητικά λέξεις υπονοούν ομοειδές αντικείμενο)
 • Γράφουν με κατοπτρική γραφή (π.χ. Иίτνος αντί Ντίνος)
 • κ.α

 

 Όμως τα παιδιά με δυσλεξία:

 

Έχουν γρήγορη αντίληψη,
Συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους,
Έχουν ικανότητες συνδυαστικές
Κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων
Έχουν έφεση στην μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.

Συνεπώς είναι σε θέση για σπουδές κάθε επιπέδου αρκεί: να κατανοούνται οι συγκεκριμένες τους δυσκολίες και να μην τους καταλογίζονται ως "θανάσιμα" σφάλματα τα ορθογραφικά, οι παρεφθορές λέξεων - ονομάτων, η αδυναμία να θυμηθούν χρονολογίες (ενώ κατανοούν πλήρως τα ιστορικά γεγονότα) και γενικά να αξιολογούνται με γνώμονα την ιδιαιτερότητα τους και την αποδοχή των αντιφάσεων στις επιδόσεις τους.

 

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

 

Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

 

 

Συμπτώματα δυσλεξίας σε σχέση με την ηλικία του παιδιού

&

τη σοβαρότητα του συμπτώματος

 

 

   Παρακάτω αναφέρονται κάποια απο τα συμπτώματα της Δυσλεξίας όπως εκφράζονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμπτώματος.

 

Αντοχή/ζωτικότητα κατά την ανάγνωση:

 

 • Δεν μπορεί να διαβάσει για μεγάλες περιόδους (9-11 και 12+)
 • Κουράζεται ακόμα και όταν διαβάζει για λίγη ώρα (9-11 και 12+)
 • Ξαναδιαβάζει την ίδια σελίδα πολλές φορές (9-11 και 12+)
 • Είναι αργός αναγνώστης (9-11 και 12+)

 

Η στάση του απέναντι στην ανάγνωση:

 

 • Αντιστέκεται στην ανάγνωση (5-8, 9-11 και 12+)
 • Δεν διαβάζει για ευχαρίστηση (9-11 και 12+)
 • Είναι απρόθυμο να διαβάσει φωναχτά (5-8)
 • Δεν έχει αγαπημένο βιβλίο χωρίς εικόνες (5-8)
 • Η μελέτη για το σπίτι είναι πηγή άγχους (9-11 και 12+)

 

Φωνολογική ετοιμότητα:

 

 • Δεν μπορεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις (5-8)
 • Μαντεύει ή προσπερνά λέξεις όσο διαβάζει (5-8)
 • Εισάγει, παραλείπει ή μπερδεύει γράμματα όσο διαβάζει (5-8)
 • Δεν του αρέσει να διαβάζει φωναχτά (5-8)
 • Αντιστρέφει γράμματα όταν γράφει (5-8)

 

Κατανόηση/Αντίληψη:

 

 • Δυσκολία να καταλάβει τη κυριολεκτική έννοια αυτών που διάβασε (9-11)
 • Δεν μπορεί να εκμαιεύσει τις κύριες ιδέες ενός κειμένου (12+)
 • Δεν τα πάει καλά σε τεστ πολλαπλής επιλογής (12+)
 • Φτωχή μνήμη για γεγονότα και δεδομένα που δεν έχει ζήσει (9-11 και 12+)
 • Δυσκολία να φτάσει σε συμπεράσματα από ένα κείμενο (9-11 και 12+)

 

Ευχέρεια:

 

 • Αγνοεί κανόνες στίξης (5-8)
 • Η φωναχτή ανάγνωση είναι αργή ή ασταθής (5-8, 9-11)
 • Δεν μπορεί να διαβάσει φωναχτά με ρυθμό και κατάλληλο ύφος, είναι μονότονο (5-8)
 • Θέλει να διαβάζει βιβλία μικρότερου βαθμού δυσκολίας (5-8, 9-11)
 • Έχει δυσκολίες οπτικής διάκρισης (5-8, 9-11)

 

Γλώσσα:

 

 • Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία (3-4)
 • Φτωχό λεξιλόγιο (3-4, 5-8)
 • Δυσκολία σε πολλαπλές οδηγίες (3-4, 5-8)
 • Αργεί να απαντήσει σε ερωτήσεις (5-8)
 • Προφέρει λάθος μεγάλες λέξεις όταν μιλάει (5-8)
 • Δεν συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης (3-4 και 5-8)

 

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

Ειδική Αγωγή και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

     Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

     Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

     Οι συνεδρίες για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών γίνονται από εξειδικευμένους Παιδαγωγούς ή Ειδικούς Εκπαιδευτικούς. Οι Ειδικοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα της Αντιμετώπισης έχουν κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση και την αποκατάσταση των Ε.Μ.Δ. Τα προγράμματα αντιμετώπισης είναι εξατομικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και το προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Επιπλέον, λειτουργούν ομάδες παιδιών ειδικής αγωγής που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερα της Γλωσσικής Ικανότητας του παιδιού, στη βελτίωση και πρόοδο, στην επεξεργασία του λόγου - γενικότερα σε όλα του τα επίπεδα.

 

Ειδικότερα, στον τομέα της αντιμετώπισης η Ανάδραση δραστηριοποιείται στα εξής:

 

     Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών με ρυθμό 2-3 ωριαίες ατομικές συνεδρίες την εβδομάδα (για δυσλεξία δυσορθογραφία - δυσαριθμησία).
     Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών (τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο)
     Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων
     Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων: Επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με   Μαθησιακές Δυσκολίες.

Στο χώρο μας μπορούμε να σας παρέχουμε:

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για να μπορεί το παιδί να εκφράζεται σωστά όταν διηγείται ή περιγράφει τα μαθήματά του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους με τις οποίες διδάσκεται.

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι το σχολείο και γενικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να  μεταφέρει στους μαθητές πολυάριθμες special1γνώσεις, οι οποίες δίνονται ακόμα και με νέα τεχνολογικά μέσα όπως οι  διαδραστικοί πίνακες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή και το διαδίκτυο. Παρόλο αυτά αρκετοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την διαδικασία απόκτησης της ανάγνωσης και της γραφής με συνέπεια να αδυνατούν να αξιολογήσουν και να κωδικοποιήσουν τις γνωστικές πληροφορίες που συγκεντρώνουν τόσο από τη διδασκαλία όσο και από τα σχολικά εγχειρίδια.

     Οι παραπάνω αδυναμίες με τις οποίες  έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές  ενδέχεται να αποτελούν μέρος των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και να δυσχεραίνουν την ομαλή προσαρμογή τους στην εκπαίδευση, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει σε σχολική αποτυχία. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές ανάλογα με τον τομέα που εμφανίζεται η αδυναμία. Επομένως, οι μαθητές μπορεί να παρουσιάσουν:

 • Δυσλεξία: δυσκολία στην ανάγνωση και στην γραφή
 • Δυσαναγνωσία: δυσκολία στην ανάγνωση
 • Δυσαριθμισια: δυσκολία αναγνώρισης μαθηματικών συμβόλων, δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων
 • Δυσορθρογραφία: δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που την διέπουν
 • Δυσγραφία: δυσκολία του ατόμου να παράγει γραφή που μπορεί να αναγνωστεί

    Οι παραπάνω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν συνδέονται με προβλήματα του αντιληπτικού δυναμικού, της όρασης και της ακοής.

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

 

Βασικές κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών:

special2Διαταραχή της Ανάγνωσης
    Βασικά συμπτώματα:
    Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά συλλαβισμός.
    Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση
    Ελλιπής κατανόηση του κειμένου.

Διαταραχή της γραπτής έκφρασης
    Βασικά συμπτώματα
    Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή
    Πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί.
    Κακογραφία, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης, κατάργηση των διαστημάτων.
    Ο όρος «δυσλεξία» που χρησιμοποιείται ευρέως, αναφέρεται στις Διαταραχές Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια, «δυσλεκτικό» θεωρείται το άτομο που έχει Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης.

Διαταραχή των Μαθηματικών
    Βασικά συμπτώματα
    Δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x, :)
    Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών, πράξεων, δυσκολία στη χρήση «κρατούμενων»
    Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού.

     Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετοί μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν εντάσσονται στηνspecial3 κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, αλλά τα συμπτώματα δύναται να είναι ταυτόσημα ή και να ποικίλουν σε βαρύτητα αντίστοιχα με εκείνα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

     Οι αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών είναι ποικίλες. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί να αντιμετωπιζει μαθησιακές δυσκολίες διότι παρουσιάζει διάσπαση προσοχής, δεπυ, συναισθηματικές δυσκολίες, αυτισμό, δυσκολίες στο αντιληπτικό δυναμικό, μαθησιακά κενά λόγω ελλιπούς  αντιμετώπισης προβλημάτων λόγου και ομιλίας, κ.α.

     Ανεξάρτητα από την αιτιολογία των δυσκολιών στην ανάγνωση και την γραφή, σημαντικό γεγονός για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση τους, τους ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές σε ομαλή και απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

     Η διάγνωση και η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο Κέντρο μας «Ανάδραση» γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν καταρτιστεί στην Ειδική Αγωγή. Επιπλέον διατίθενται πρωτόκολλα και φόρμες αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των συμπτωμάτων των μαθησιακών δυσκολιών που αντικατοπτρίζονται στο γραπτό λόγο σε παιδιά που μπορεί να έχουν πάρει διάγνωση δυσλεξίας, ΔΕΠΥ, αυτισμού από δημόσιο φορέα. Παράλληλα, οι ειδικοί παιδαγωγοί μας έχουν εκπαιδευτεί στην διάγνωση και την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών ακόμα και με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Επομένως, η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet αν ο ειδικός παιδαγωγός μας κρίνει ότι ο μαθητής αδυνατεί να αποδώσει και να εκτελέσει μαθησιακές δραστηριότητες με τους συμβατικούς τρόπους. Έτσι ο μαθητής δεν συσχετίζει την εμπειρία της αξιολόγησης με το σχολείο, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις εντολές του εξεταστή, αναδεικνύοντας το πραγματικό δυναμικό του.

special4     Επιπλέον, η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών από τους ειδικούς παιδαγωγούς μας σχεδιάζεται προσεκτικά από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή μας. Το κατάλληλο πλάνο αντιμετώπισης για τον κάθε μαθητή σχεδιάζεται εξατομικευμένα και αφορά τόσο το μαθησιακό πλαίσιο όσο και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Έτσι, η στοχευμένη διδασκαλία στην ειδική αγωγή χρησιμοποιεί κίνητρα και στρατηγικές που ενεργοποιούν τη διαδικασία της μάθησης και μειώνουν τον χρόνο παρέμβασης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.

     Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ανάδραση, στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών,  χρησιμοποιούμε όπου είναι εφικτό, τα νέα τεχνολογικά μέσα και αρκετά προγράμματα είναι σχεδιασμένα από εμάς τους ίδιους, προσαρμοσμένα πάντοτε στον ιδιαίτερο ρυθμό μάθησης των μαθητών και των αναγκών τους.

     Επιπλέον, στο Κέντρο μας έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τμήματα, μέσα από τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω της Ειδικής Αγωγής και παράλληλα να υπάρχει ο ταυτόχρονος συνδυασμός με τα σχολικά special5μαθήματα για όλες τις βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

     Τέλος, παρέχουμε ειδικό τμήμα προετοιμασίας πανελληνίων εξετάσεων για μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από εξειδικευμένους καθηγητές. Το παραπάνω τμήμα θεωρούμε ότι αποτελεί μια πρωτοποριακή παροχή στον χώρο της Ειδικής Αγωγής καθώς οι μαθητές της Γ´ Λυκείου που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες  μπορούν να συνομιλήσουν με εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ώστε να διαπιστώσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία και να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, ανεξάρτητα από τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων