Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

    Στο χώρο μας απο το 2003 χορηγούμε με επιτυχία σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

 επιλογη επαγγελματος   Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων συμβούλων του Κέντρου Ανάδραση και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου,και χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζόμαστε τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδουμε άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ, το οποίο του επιδίδεται πάντα μέσω ειδικά εκπαιδευμένων Συμβούλων.

     Οπότε στη συνέχεια η τελική έκθεση παραλαμβάνεται απο ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του χώρου μας, οπότε και γίνονται δύο συναντήσεις, η μία με καθηγητή και η άλλη με ψυχολόγο, προκειμένου να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να ενημερωθείτε όσο πιο αναλυτικά γίνεται σχετικά με την αναφορά που παραλαμβάνετε.

     Η τελική έκθεση που παραλαμβάνετε περιλαμβάνει πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τους παρακάτω τομείς:

1. Την προσωπικότητα

2. Τις κλίσεις

3. Τις ικανότητες

4. Τις δεξιότητες

5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου


     Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

     Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. η λυση του προβληματος Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

   Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

     Η παρακάτω ενημέρωση έχει ώς σκοπό να σε ενημερώσει αναλυτικά σχετικά με τη χορήγηση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε μέσα απο πολύ ωραίες ερωτήσεις και απαντήσεις.

     Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το τεστ επαγγελαμτικού προσανατολισμού συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας φόρμα είτε καλώντας μας στα τηλέφωνα του κέντρου μας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και να κλείσουμε το προσωπικό σας ραντεβού.

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

 

Τι είναι το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ;

     Το Άριστον τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

το προγραμμα ενος μαθητη      Το Άριστον τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Πού απευθύνεται το Άριστον Τέστ;

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:
Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;

Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.

Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις  ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.

Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου,  να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Γιατί να κάνω το Άριστον Τέστ;

Έχοντάς υπ' όψιν μας ότι στην χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους φτάνουν στην απόφαση αυτή εξ' αιτίαςτο επαγγελμα που μου ταιριαζει λανθασμένης επιλογής, και εκτιμώντας παράλληλα, ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, σου γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ χορηγείται ήδη σε πάνω από 450 πιστοποιημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα εκ΄των οποίων και το Κέντρο Θεραπείας και Ειδικής Μάθησης Ανάδραση.

Έτσι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ερωτήματα όπως :

 • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
 • Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα  που μου ταιριάζουν;
 • Ποια κατεύθυνση να διαλέξω;
 • Ποιό μάθημα γενικής παιδείας να επιλέξω ως 6ο στη Γ' Λυκείου;
 • Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

Που βασίζεται;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε πολυετείς εξειδικευμένες έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών.

 

Τί περιλαμβάνει η τελική έκθεση;

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περί τις 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 • Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και Υποστήριξη.
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου.
 • Διάρκεια Ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων.
 • Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών, Ιστόγραμμα.
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ.
 • Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS, Ιστογράμματα.
 • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες.
 • Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις.
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες.
 • Προσωπικότητα - Περιβάλλον - Συνάφεια - Διαφοροποίηση.
 • Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα.
 • Παράρτημα Α - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Παράρτημα Β - Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Παράρτημα Γ - Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες.
 • Λοιπές πληροφορίες.

Ποιά είναι η Αξιοπιστία του Τέστ;

πολλες επιλογες Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

 • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
 • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
 • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
 • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Επίσης:

Οι μαθητές της Γ Λυκείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ή την επιλογή κατεύθυνσης, μέσω ειδικού λογισμικού  (ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) το οποίο συνοδεύει το τεστ και διατίθεται από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεστ, την εκτύπωση της ατομικής έκθεσης - profile, τη δυνατότητα χρήσης λεπτομερούς πληροφοριακού υλικού για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, εφαρμόζεται δε ήδη σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες, με τη συνδρομή συμβούλων ειδικά εκπαιδευμένων και επίσημα πιστοποιημένων από τους δημιουργούς του.

Η Ανάδραση είναι πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού;

Ο χώρος μας είναι ένα απο τα επίσημα εγκεκριμένα κέντρα που μπορείτε να κάνετε το τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ένας πολύ σημαντικός λόγος για να μας προτιμήσετε πέραν της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε στη χορήγηση του συγκεκριμένου τέστ, είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα συνδυασμός που σας προσφέρουμε, καθώς η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται τόσο απο καθηγητή όσο και απο ψυχολόγο κάτι που αποτελεί  αποκλειστικότητα της Ανάδρασης.

Μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα του κέντρου μας προκειμένου να σας χορηγήσουμε το Τέστ στο χώρο μας.

Επιπλέον Δείτε:


Τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης μας ενημερώνουν για το Άριστον Τέστ

 


Μια σύντομη παρουσίαση του Άριστον Τέστ

Tags: Ψυχολόγος Ανάδραση Αγγελική Παρίου Γιώργος Μαθιουδάκης Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα γυμνάσιο λύκειο Ικανότητες Ενδιαφέροντα Δεξιότητες Προσανατολισμός Test επαγγελματικού προσανατολισμού Tέστ επαγγελματικού προσανατολισμού Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον τεστ Ariston test Πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικός προσανατολισμός Προσωπικότητα Κλίσεις Επάγγελμα Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ΑΕΙ ΤΕΙ Ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα Τεχνολογικό εκπαιδευτικό σύστημα Νέος Απόφαση Σπουδές Μαθητής Γυμνασίου Μαθητής Λυκείου Μαθητής Σπουδαστής Εξειδίκευση Μεταπτυχιακό επίπεδο Μαθητές Γ΄Λυκείου Αποτελέσματα του τεστ Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου Ειδικό λογισμικό ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκοπός Επαγγελματική εξέλιξη Προσπάθεια Εκπαιδευόμενος Εξεταζόμενος στο Άριστον τεστ Βαθμός Επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας Πρωτογενείς παράγοντες Δευτερογενείς παράγοντες Καθηγητές Συγκεκριμένα επαγγέλματα Ενημέρωση Χορήγηση του Άριστον Τεστ Computer Center Που απευθύνεται το Άριστον Τεστ; Κατεύθυνση Πορεία Διέξοδος Απάντηση Δίλημμα Ενιαίο Λύκειο ΕΠΑΛ Μαθητές Α΄Λυκείου Έγκαιρη λύση Έγκυρη λύση Επιλογή κατεύθυνσης Μαθητές Β΄Λυκείου Ταυτοποίηση Ιδιαίτερες κλίσεις Σωστές αποφάσεις Αλλαγή της κατεύθυνσης Επιλογή ειδικού μαθήματος Επιλογή επιλεγόμενου μαθήματος Ταυτόχρονη πληροφόρηση Ασφάλεια Σιγουριά Μέλλον Γιατί να κάνω το Άριστον Τεστ Εγκαταλείπω τις σπουδές Λανθασμένη επιλογή Εκτίμηση Σωστή επιλογή επαγγέλματος Σημαντικός παράγοντας Διαχρονική σημασία πιστοποιημένα κέντρα Ελλάδα Κέντρο Θεραπείας και Ειδικής Μάθησης Ανάδραση Ερωτήματα Επιτυχία Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει; Ποια κατεύθυνση να διαλέξω; Μαθήματα γενικής παιδείας Επιλέγω Που βασίζεται το Άριστον Τεστ; Πολυετείς εξειδικευμένες έρευνες Ανάλυση Εργασιακή προσωπικότητα Διανοητικές απαιτήσεις Συνδυασμός Ψυχομετρικές μέθοδοι Διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας Διεθνείς θεωρίες επαγγελματικού προσανατολισμού Συστοιχία Battery Ελληνική πραγματικότητα Αυτοματοποιημένα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια Ψυχολογικός έλεγχος Κλίμακα επαγγελμάτων CAPS Ολοκληρωμένη σειρά ψυχομετρικών τεστ Computer Academy Psychometric Series Δημοσιευμένες έρευνες Ευθύνη ανάπτυξης Ευθύνη συντήρησης Ευθύνη υποστήριξης Ποια είναι η διαδικασία του τεστ Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι του Κέντρου Ανάδραση Υλοποίηση Η/Υ Αντικειμενικά αποτελέσματα Ειλικρίνεια Εύχρηστο προς τον χρήστη Φιλικό προς τον χρήστη 40 λεπτά Προσωπικός κωδικός Σειρά ειδικών ερωτήσεων Κρυπτογράφηση Εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα Επαγγελματικό προφίλ Εκπαιδευμένος Σύμβουλος Τελική έκθεση Καταρτισμένοι σύμβουλοι Δύο συναντήσεις Ανάλυση αποτελεσμάτων Αναφορά Τι περιλαμβάνει η τελική έκθεση 60 σελίδες Υποστήριξη Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου Διάρκεια ερωτηματολογίου Βαθμός αλήθειας απαντήσεων Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών Ιστόγραμμα Θεωρητική θεμελίωση του τεστ Έλεγχος Κλίμακα CAPS Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις Εργασιακά περιβάλλοντα Περιβάλλον Συνάφεια Διαφοροποίηση Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός Ποια είναι η αξιοπιστία του τεστ Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες Αξιόπιστο τεστ Μελέτες Έρευνες Απόλυτα επιστημονικός τρόπος Αντικειμενικότητα 5 βαθμοί αλήθειας Παγκοσμίως μεγαλύτερος δείκτης αξιοπιστίας (99%) Δείγμα στάθμισης (10.000 νέοι) Εξατομίκευση Συγκρίσεις Τεχνική υποστήριξη Υλοποίηση του τεστ Εκτύπωση της ατομικής έκθεσης Profile Εξατομικευμένη συμβουλευτική Πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες Επίσημο εγκεκριμένο κέντρο Ανάδραση Σημαντικός λόγος Πολυετής εμπειρία Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Αποκλειστικότητα της Ανάδρασης Χορήγηση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων