Τεστ Προσωπικότητας

Τα τεστ αυτά εξετάζουν:

  • Τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του (αυτοεκτίμηση)
  • Τον τρόπο με τον οποίο το άτομο πιστεύει ότι το βλέπουν οι άλλοι
  • Τα συναισθήματα που του προκαλεί η γνώμη που το ίδιο έχει σχετικά με το πώς το βλέπουν οι άλλοι.

Τα τεστ αυτά διερευνούν τη στάση του ατόμου προς την κοινωνία, προς την οικογένεια και προς τις προσωπικές του εμπειρίες, καθώς και το βαθμό πίστης στις δυνατότητες που διαπιστώνει ότι έχει. Αποτελούν το πιό συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο.

 

electronicform

bannertelephone final

Tags: Ψυχολόγος Ανάδραση Αγγελική Παρίου Γιώργος Μαθιουδάκης Κερατσίνι Μοσχάτο Μέθανα αξιολόγηση Οικογένεια Αυτοεκτίμηση Tέστ Προσωπικότητας Τεστ Προσωπικότητας Τest Προσωπικότητας Άτομο Εαυτός Τρόπος Πιστεύω Οι άλλοι Συναισθήματα Γνώμη Διερεύνηση Στάση του ατόμου προς την κοινωνία Στάση του ατόμου προς την οικογένεια Κοινωνία Προσωπικές εμπειρίες Βαθμός πίστης στην δυνατότητα Πίστη Δυνατότητα Ενήλικη ψυχοπαθολογία Ψυχοπαθολογία Χρησιμοποιούμενο εργαλείο Διερευνηθέν εργαλείο

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων