Πρόγραμμα Προληπτικής Διδασκαλίας Μικρών Παιδιών

Home / Καινοτομίες / Πρόγραμμα Προληπτικής Διδασκαλίας Μικρών Παιδιών

Αγαπητοί γονείς,

Όλοι μας τα τελευταία χρόνια ανεξάρτητα από το μορφωτικό μας επίπεδο έχουμε αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν η διδακτέα ύλη να έχει αυξηθεί τόσο πολύ, ιδιαίτερα στις πρώτες-βασικές τάξεις του δημοτικού.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά από πολύ μικρά να έρχονται αντιμέτωπα:

 

α) Με στενά χρονικά περιθώρια που δεν τους δίνουν  τη δυνατότητα να αφομοιώσουν σωστά όλα αυτά που διδάσκονται,

β) Με πληθώρα άγνωστων και δυσνόητων σε αυτά ενοιών που συσσωρεύονται και τους δημιουργούν μαθησιακά κενά που είναι δύσκολο να καλυφθούν όσο περνούν τα χρόνια (ιδιαίτερα αν ένα παιδί φτάσει στη ΣΤ΄ δημοτικού και βρίσκεται ένα βήμα πριν το γυμνάσιο),

γ) και με συναισθηματικά προβλήματα που πηγάζουν από το ιδιαίτερα αυξημένο σχολικό άγχος στοιχείο αδιανόητο για μια παιδική ψυχή.

Συνεπώς:

Οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με την εμπειρία χρόνων στη μελέτη παιδιών τόσο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μας οδήγησαν στη δημιουργία ενός καινούργιου τομέα στο κέντρο ΄΄Ανάδραση΄΄ που αφορά τη Διαγνωστική – Προληπτική διδασκαλία παιδιών και στο Δημοτικό.

Μπορείτε έτσι να διαγνώσετε και να αντιμετωπίσετε τυχόν κενά που εμφανίζουν οι μαθητές, κυρίως των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, σε βασικά μαθήματα όπως η Γλώσσα και τα Μαθηματικά (μαθήματα που επηρεάζουν όλη τη σχολική τους πορεία αλλά και την μετέπειτα γνωστική τους εξέλιξη).

Εύκολα πλέον μέσω του νέου αυτού προγράμματος σας δίνεται η δυνατότητα να προλάβετε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν  και να αφορούν τη μάθηση των παιδιών σας.

Πώς;
Πολύ εύκολα, με δύο διαγνωστικές συναντήσεις στις οποίες εξειδικευμένοι καθηγητές (Φιλόλογοι και Καθηγητές Θετικών Επιστημών) μπορούν να ελέγξουν και να σας ενημερώσουν με ακρίβεια εάν το παιδί σας χρειάζεται βοήθεια σε συγκεκριμένα  στοχευόμενα μαθήματα που φαίνεται να το δυσκολεύουν.

Μ’ αυτόν τον τρόπο με λιγότερο κόπο για το μαθητή και λιγότερα χρήματα για εσάς τους γονείς δέχεστε εξειδικευμένη βοήθεια και αποφεύγετε το ενδεχόμενο το παιδί φτάνοντας στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης να χρειάζεται πολύ χρόνο και κόπο για να αντιμετωπίσει προβλήματα που κάποιες φορές μένουν άλυτα και διαιωνίζονται σε όλη τη σχολική του πορεία.

Για εμάς ο Τομέας Προληπτικής – Ενισχυτικής διδασκαλίας έχει 2 βασικούς στόχους:

1) Πολύ καλή προοπτική ποιότητας σπουδών για τα παιδιά σας τόσο στο δημοτικό αλλά και στα μετέπειτα εκπαιδευτικά στάδια.

2) Οικονομικό κέρδος για τους γονείς (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), αφού καλύπτοντας έγκαιρα μαθησιακά κενά, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα που θα δίνατε στο μέλλον για πολλές φροντιστηριακές ώρες εξαιτίας των συσσωρευμένων εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού σας.

Σας απευθύνουμε  άμεση πρόσκληση για να ενημερωθείτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η Πρόληψη  στην απόκτηση της γνώσης.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να κλείνετε το ραντεβού σας στις γραμματείες της Ανάδρασης