Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

Πρόγραμμα 7


Προληπτικής αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (Αξιολόγηση ειδικής αγωγής)

Για ποιό λόγο να κάνει το παιδί μου μία μαθησιακή αξιολόγηση και ποιά ηλικία είναι η πιο κατάλληλη;

Απευθύνεται σε παιδιά δευτέρας δημοτικού ή και μεγαλύτερα. Αναφερόμαστε σε μία προληπτική μαθησιακή αξιολόγηση μέσω της οποίας μπορούμε να ελέγξουμε τα παρακάτω:

Μπορούμε να διαπιστώστουμε τυχόν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, δυσκολία συγκέντρωσης, και πολλές άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μια σωστή και κυρίως έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική αποκατάσταση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Ο ειδικός παιδαγωγός αντιλαμβάνεται τα σημάδια που ίσως δεν είναι εμφανή στον περίγυρο του παιδιού. Η έγκαιρη παρέμβαση βοηθάει το μαθητή να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις  του σχολικού προγράμματος με αυτοπεποίθηση και έχοντας ευχάριστη διάθεση.

Με ποιόν τρόπο γίνεται η μαθησιακή αξιολόγηση σε ένα παιδί;

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια πλήρη αξιολόγηση από εξειδικευμένους θεραπευτές, με τη χορήγηση αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και σε προσιτή τιμή. Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τους ειδικούς, η ανακοίνωσή τους  και η πρόταση για αποκαταστασιακό πρόγραμμα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.