Η Αξία της Αξιολόγησης

Τελικά η αξιολόγηση πρέπει να έχει κάποιο κόστος;

Δωρεάν συναισθηματική, λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική κλπ αξιολόγηση είναι ένα αίτημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει μιλώντας με γονείς που φέρνουν στο χώρο μας το παιδί τους προκειμένου να αξιολογήσουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Παρ’ ότι είναι πλήρως κατανοητό πως η εποχή μας έχοντας επιβαρύνει αρκετά τον οικογενειακό προυπολογισμό κάθε σπιτιού, απο την πλευρά μας πιστεύουμε πως η σωστή αξιολόγηση, με τα κατάλληλα εργαλεία, έμπειρους θεραπευτές, σωστά διαμορφωμένους χώρους, διεπιστημονική ομάδα και άλλους παράγοντες αποτελούν την ποιοτικότερη και οικονομικότερη παροχή για την οικογενειά σας. Τελικά λοιπόν η αξιολόγηση είναι καλό να προσφέρεται δωρεάν;

Αξιολογώντας με αξιοπιστία

Κάθε φορά που ένα παιδί έρχεται στο χώρο μας προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν αντιμετωπίζει κάποιου είδους δυσκολίες όσον αφορά το λόγο, την κίνηση, τη μάθηση είτε τη συμπεριφορά του, γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού προκειμένου να προλάβουν ή να αποκαταστήσουν τυχόν δυσκολίες. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε ορίσει μία αναλυτική αξιολόγηση η οποία σας εγγυάται ορθά αποτελέσματα με τη χρήση σταθμισμένων έμπιστων διαγνωστικών τεστ για τη χρήση των οποιών οι θεραπευτές των κέντρων Ανάδραση έχουν εκπαιδευτεί. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων απαιτείται μία 50λεπτη συνάντηση του παιδιού με τον αντίστοιχο θεραπευτή καθώς και αρκετή ατομική στη συνεχεια δουλειά του θεραπευτή προκειμένου να αποδελτιώσει τα αποτελέσματα και να προετοιμάσει γραπτή αναφορά στους γονείς για τον φάκελο του παιδιού αλλά και για χρήση σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του δημοσίου, αν οι γονείς το επιθυμήσουν

Η αξιολόγηση είναι μία αυτόνομη διαδικασία

Η αξιολόγηση του παιδιού σας είναι και πρέπει να είναι μία αυτόνομη διαδικασία εντελώς αποκομμένη από τυχόν περεταίρω ανάγκη θεραπευτικής διαδικασίας. Εμείς στην Ανάδραση πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό και θέλουμε ο γονέας που θα φέρει το παιδί του στο χώρο μας να αισθάνεται την ασφάλεια πως η διάγνωση θα είναι ακριβής, χωρίς η αξιολόγηση να αποτελεί το άλλοθι για ένα οποιοδήποτε προτεινόμενο θεραπευτικό πακέτο. Ετσι με απλά λόγια όταν έρχεστε σε εμάς για αξιολόγηση το βασικό μας μέλημα είναι να προσέξουμε, όπως και οφείλουμε, να γίνει η διαδικασία προσεκτικά, επαγγελματικά και με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συχνότητα των αξιολογήσεων για το παιδί.

Προκειμένου να διαπιστώσετε τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί σας πολλές σίγουρα χρειάζεστε μία ακριβής και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ο θεραπευτής ν’ακολουθήσει μία αρκετά χρονοβόρο διαδικασία τόσο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αλλά και μετά από αυτή προκειμένου να εξαγάγει τα αποτελέσματα. Όλο αυτό σας εξασφαλίζει πως γνωρίζετε επακριβώς τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα μπορείτε ελεύθερα ν’αποφασίσετε αν χρειάζεται επιπλέον θεραπευτικό πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως η όλη διαδιακασία είναι καλό να γίνεται μία φορά, ή έστω και με μία επανάληψη από κάποιον άλλο θεραπευτή προκειμένου το παιδί σας να μην κουράζεται και ταλαιπωρείται από πληθώρα διερευνητικών «αξιολογήσεων» που του δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα. Έτσι στο χώρο μας φροντίζουμε να έχετε ποιότητα και ακρίβεια στα όποια αποτελέσματα σας δίνουμε.

Οι θεραπευτές

Ο / Οι  ειδικος / οι που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση ή και τη θεραπεία του κάθε παιδιού στα κέντρα Ανάδραση  είναι όλοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ με μεταπτυχιές σπουδές και συνεχή παρακολούθηση  σεμιναρίων και συνεδρίων προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις  έμπειροι και με σεβασμό και αγάπη στα παιδιά και γενικότερα στον άνθρωπο . Σεβόμενοι λοιπόν τον θεραπευτή , που εργάζεται για το καλό των παιδιών μας,  στην Ανάδραση  αμείβουμε τον θεραπευτή για την χρονοβόρα αλλά και αρκετά πνευματική διαδικασία της αξιολογήσης των παιδιών όπως και για την αποκατάσταση. Εξάλλου και η προσωπική εμπειρία του καθενός μας είναι σημαντική για να κατανοήσουμε την αξία της παροχής κινήτρου και συναισθηματικού αλλά και υλικού για τα καλύτερα αποτελέσματα.

Δωρεάν η πρώτη συνάντηση με τους υπεύθυνους του κέντρου

Σε περίπτωση που θέλετε να γνωρίσετε το χώρο μας και να ρωτήσετε για τις υπηρεσίες μας και τους θεραπευτές μας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μας επισκεφτείτε και να συζητήσετε για αυτά που σας έχυν απασχολήσει στο παιδί σας, χωρίς καμμία δεσμεύση , με την επιστημονική υπεύθυνο των κέντρων μας, ιατρική ψυχολόγο Αγγελική Παρίου Στη συνάντηση αυτή μπορείτε να ρωτήσετε τις οποιεσδήποτε απορίες έχετε, μπορείτε να δείτε το χώρο που πραγματοποιούνται οι θεραπείες όπως και να έχετε μία κατ’ιδίαν συνάντηση με τους θεραπευτές προκειμένου να έχετε μία πρώτη εικόνα των υπηρεσιών μας. Όλα τα παραπάνω παρέχονται δωρεάν ακριβώς γιατί είναι σημαντικό και για εμάς και για εσας να γνωριστούμε πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ή αξιολόγηση του παιδιού σας .

Συνοψίζοντας

Ο χρόνος και το χρήμα είναι πολύ σημαντικά δομικά στοιχεία για καθένα. Αυτό που προτείνουμε είναι οικονομία χρόνου και χρήματος με τους εξής τρόπους.

  • Εγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση προκειμένου να μην χρειάζεται να καταφεύγεται σε πολλούς άλλους φορείς και θεραπευτές για να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδί, που αυτό μπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο εκμέρους σας και να εξαντλήσει και εσάς αλλά και το παιδί
  • Μετά τη έκδοση των αποτελεσμάτων ακολουθεί δωρεάν συνάντηση των γονέων με το λογοθεραπευτή αλλά και με την επιστημονική υπεύθυνο του κέντρου κα,Αγγελική Παρίου προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για την άμεση και αποτελεσματική αλλά συγχρόνως και με ευχάριστο τρόπο αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού
  • Της στοχοκατευθυνόμενης και ταυτόχρονα ευχάριστης συνεργασίας του παιδιού με το θεραπευτη η οποία εκτός των άλλων σας δίνει ασφαλή αποτελέσματα σε σωστό χρονικό διάστημα.
  • Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των δυσκολιών στο λόγο και στην κίνηση αλλά και στην συμπεριφορά του παιδιού σημαίνει πέρα των άλλων την πρόληψη περαιτέρω δυσκολιών που μπορεί να σχετίζονται με τη μάθηση και με την κοινωνικοποιηση καθώς και με την ψυχολογία του παιδιού.