Καινοτομίες

Home / Καινοτομίες

7 βήματα επαγγελματικής φροντίδας για εσάς και το παιδί σας

Σας καλωσορίζουμε στο χώρο μας…..

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανάδραση στελεχώνεται από έμπειρη και σταθερή διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα, η οποία διακρίνεται για την αξιοπιστία και την φερεγγυότητά της, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

1. Η διάρκεια της θεραπείας.

Στην Ανάδραση η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας ανέρχεται στα 50 λεπτά με σκοπό την όσο κατά το δυνατό μέγιστη προσφορά σε εσάς και το παιδί σας. Ο χρόνος αυτός μας επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η εκάστοτε συνεδρία χωρίς να υπάρχει χρονική πίεση, με αποτέλεσμα να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα

2. Η αξία του διαλείμματος.

Παράλληλα προβλέπεται ένα δεκαλέπτο διαλείμμα πέραν της χρονικής διάρκειας της συνεδρίας, στο θεραπευτή, με τριπλό όφελος. Πιο συγκεκριμένα στο χρόνο αυτό ο θεραπευτής μπορεί να ξεκουραστεί, ν’αποφορτιστεί και να ετοιμάσει το χώρο για την επόμενη συνεδρία, ακόμα έχει τη δυνατότητα εφόσον είναι απαραίτητο, να ενημερώσει τους γονείς για την πορεία της θεραπείας. Τέλος δίνει τη δυνατότητα ν’ακολουθείται το πρόγραμμα σωστά για κάθε παιδί αφού σε μία πιθανή ολιγόλεπτη καθυστέρηση να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε χωρίς αυτό να αποβεί εις βάρος της επόμενης συνεδρίας.

3. Η σημασία της επικοινωνίας μαζί σας.

Στρατηγική μας είναι να προγραμματίζονται συναντήσεις μαζί σας στις οποίες θα ενημερώνεστε από τους υπεύθυνους της Ανάδρασης και τους θεραπευτές για την πρόοδο του παιδιού σας. Επίσης φροντίζουμε, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη διεπιστημονική μας ομάδα, ν΄αναπροσαρμόσουμε τη στοχοθεσία της θεραπείας και όπου χρειάζεται, τηρείται τετράδιο επικοινωνίας με το γονέα με απώτερο σκοπό την ενημέρωσή σας για τη θεραπεία του παιδιού σας.

4. Σωστή πληροφόρηση.

Επιπροσθέτως, βασικό μας μέλημα είναι οι αξιολογήσεις που γίνονται να σας δίνουν τη σωστή εικόνα για τις θεραπευτκές ανάγκες του παιδιού σας, προκειμένου να το υποστηρίξετε με την απαιτούμενη βοήθεια, εφ’ όσον αυτή κρίνεται απαραίτητη. Είναι βασική μας και κοινή γραμμή, η πεποίθηση ότι ο πελάτης μας πρέπει να πληροφορείται σωστά και έχοντας πάντα αίσθηση της ευθύνης απέναντί σας.

5. Η πολυετής μας εμπειρία

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η 12ετής εμπειρία μας στο χώρο της θεραπείας και της μάθησης ενισχύει την ορθότητα και την εγκυρότητα των αξιολογητικών διαδικασιών για να μπορέσουμε να σας εγγυηθούμε υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα.

6. Αναλυτική αξιολογηση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τρεις συναντήσεις. Αρχικά, στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται η λήψη του ιστορικού, ακολουθεί η αξιολόγηση με τον εξειδικευμένο θεραπευτή και τέλος, στην τρίτη συνάντηση σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα και σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, εάν κριθεί αναγκαίο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο στο κόστος της αξιολόγησης, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για εμάς, να λάβουμε υπ’όψιν μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού σας.

7. Παροχή υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι τιμές μας είναι προσεκτικά επιλεγμένες, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να γίνεται η θεραπεία εφικτή και προσιτή σε εσάς, αλλά και να υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.