Ο Μύθος και η πραγματικότητα γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες

Πολύ συχνά ακούγονται πολλά και δυστυχώς κινούμενα στα όρια του μύθου σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι απόψεις οι οποίες μόνο τροχοπέδι μπορούν ν’αποτελέσουν σ’ένα παιδί που προσπαθώντας να μορφωθεί βρίσκει μπροστά του ανθρώπους που αδυνατούν να κατανοήσουν το μαθησιακό του προφίλ, βάζουν διαρκώς εμπόδια στην καθημερινή του προσπάθεια. Απο την πλευρά μας προσπαθώτας να ευαισθητοποιήσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο περισσότερο γίνεται σας παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο που ευελπιστούμε να αποτελέσει έναν κατάλλο αρωγό στην προσωπική σας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας.

 

“Oι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων”(Hammill, 1990).

 

Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών

 

 • Δυσκολίες λόγου. Πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου. Τέτοιες μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση), τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή την κατανόηση των λεγομένων του συνομιλητή.
 • Διαταραχές γραπτής έκφρασης. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Διαταραχές αριθμητικών ικανοτήτων. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν δυσκολίες που στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • Δυσκολίες ανάγνωσης. Οι διαταραχές αυτές αφορούν προβλήματα αποκωδικοποίησης λέξεων, συσχέτισης ανάμεσα στους φθόγγους και τις λέξεις και κατανόησης.

Μύθοι

Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης εμφανίζεται και μια σειρά από μύθους γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες . Οι μύθοι αυτοί εμποδίζουν την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών για αυτό και πρέπει να αποσαφηνιστούν. Οι πιο διαδεδομένοι μύθοι είναι οι εξής:

 • “Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης”.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν δείκτη νοημοσύνης παρόμοιο με αυτό των φυσιολογικών ατόμων.

 • “Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν”.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Αρκεί να εκπαιδευθούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να παρακάμψουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 • “Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται”.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη την οποία το άτομο είναι δυνατόν να μάθει να χειρίζεται και ως εκ τούτου να μειώσει την επίδρασή της στη ζωή του.

 • «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.»

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 • «Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες.»

Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε ακαδημαϊκά έργα.

Σωστή Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι συνεδρίες για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών γίνονται από εξειδικευμένους Παιδαγωγούς ή Ειδικούς Εκπαιδευτικούς.
Οι Ειδικοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα της Αντιμετώπισης έχουν κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση και την αποκατάσταση των Ε.Μ.Δ. Τα προγράμματα αντιμετώπισης είναι εξατομικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και το προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Επιπλέον, λειτουργούν ομάδες παιδιών ειδικής αγωγής που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερα της Γλωσσικής Ικανότητας του παιδιού, στη βελτίωση και πρόοδο, στην επεξεργασία του λόγου – γενικότερα σε όλα του τα επίπεδα.

Ειδικότερα, στον τομέα της αντιμετώπισης η Ανάδραση δραστηριοποιείται στα εξής:

Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών με ρυθμό 2-3 ωριαίες ατομικές συνεδρίες την εβδομάδα (για δυσλεξία δυσορθογραφία – δυσαριθμησία).

Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών (τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο)

Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων

Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων: Επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες .

Επίσης στο χώρο μας γίνεται:

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για να μπορεί το παιδί να εκφράζεται σωστά όταν διηγείται ή περιγράφει τα μαθήματά του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους με τις οποίες διδάσκεται.