Τί είναι η Δυσλεξία;

Δυσλεξία, λοιπόν τι είναι ακριβώς η Δυσλεξία?
Η Δυσλεξία είναι μία λέξη που δημιουργήθηκε για να περιγράψει μια δυσκολία με

1. τη γραπτή γλώσσα,
2. την οργάνωση και
3. την βραχεία μνήμη.

Παρ’ όλαυτά κανένας άνθρωπος με δυσλεξία δε μοιάζει με κάποιον άλλο. Η Δυσλεξία είναι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα, κάθε ένα είναι διαφορετικό. Η Δυσλεξία έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας, το οποίο μπορεί να έχει και θετικές επιδράσεις.

Πολύ συχνά οι δυσλεκτικοί είναι πολύ καλοί σε πρακτικές διαδικασίες, πολύ καλοί στην επικοινωνία ή στην επίλυση προβλημάτων. Εκτιμάται πως ένα 10% του πληθυσμού είναι δυσλεκτικοί, και το να είναι κανείς δυσλεκτικός δε σημαίνει κάτι αρνητικό, τουναντίον υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάθε άνθρωπος βρίσκει μια εργασία πιο εύκολη από μία άλλη και επίσης όλοι έχουμε το ταλέντο μας, εναπόκειται σε εμάς να ανακαλύψουμε ποιο είναι το δικό μας μοναδικό ταλέντο.

Οι περισσότεροι δυσλεκτικοί βρίσκουν την κοινωνία μας, που είναι βασισμένη στην λεκτική επικοινωνία αρκετά απαιτητική και έτσι η αυτοπεποίθησή τους κάμπτεται σύντομα εάν συνεχώς αποτυγχάνουν στο σχολείο. Οι δυσλεκτικοί πρέπει να διδάσκονται με τρόπο που να προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση συχνά κρατά τους δυσλεκτικούς πίσω σε πολλές δραστηριότητες της ζωής. Η δυσκολία με το γραπτό λόγο ή την οργάνωση μπορεί να προκαλέσει πολύ εύκολα προβλήματα στη δουλειά, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Είναι σημαντικό ένας άνθρωπος με δυσλεξία να πάρει την κατάλληλη βοήθεια όταν ακριβώς τη χρειάζεται.

Οι σχέσεις με φίλους και την οικογένεια μπορεί να είναι αγχογόνες εάν οι άλλοι άνθρωποι δε δείχνουν κατανόηση. Είναι σημαντικό να μιλήσουν ώστε να δουν όλοι το πώς ακριβώς αισθάνονται. Η Δυσλεξία είναι κάτι που δεν έχει κάποιο γρήγορο τρόπο αντιμετώπισης, αλλά με πολλή επιμονή, αποφασιστικότητα και στήριξη, η επιτυχία και η χαρά θα έρθουν.