Τα ωφέλη της εξ’αποστάσεως μάθησης

Τι είναι η  Εξ’αποστάσεως Μάθηση

Η εξαποστάσεως μάθηση είναι μια διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Μπορεί να είναι από απλή (παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού σε ένα λύκειο από μαθητές), είτε από μια ατομική συνεδρία κάποιου ειδικού με ένα παιδί ή και ενήλικο, ως περισσότερο σύνθετη (παροχή ενός ολόκληρου πανεπιστημιακού μαθήματος διαδικτυακά).

Με αυτόν τον ορισμό το φαινόμενο της ηλεκτρονική μάθησης άρχισε εδώ και δεκαετίες με την εισαγωγή της τηλεόρασης και των προβολέων στις αίθουσες διδασκαλίες και έχει εξελιχθεί πλέον ώστε να περιλαμβάνει διαδραστικά προγράμματα σε υπολογιστές, τρισδιάστατες εξομοιώσεις, οπτικοακουστικές και τηλεφωνικές συνδιασκέψεις και ομάδες συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο φοιτητών από όλο τον κόσμο.
Μαζί με την τεχνολογία εξελίσσεται και η ηλεκτρονική μάθηση, καθιστώντας τις δυνατότητες απεριόριστες.

Παρακάτω ας δούμε τα Πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος αυτή.

Χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αυτονομία στην μάθηση.

Με το e-Learning, οι χρήστες δεν απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στην παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν πόσο χρόνο ή ποιος θα είναι ο συγκεκριμένος χρόνος για την εκμάθηση του αντικείμενου που προσφέρεται.

Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ανανεωθεί και να διανεμηθεί μέσω internet ή intranet, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς την επανέκδοση βιβλίων και διαδικασίες απογραφής, χωρίς συσκευασίες και μεταφορικά.

Αυτονομία του ρυθμού μάθησης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να μάθουν το μαθησιακό τους αντικείμενο με τον δικό τους ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κάνει π.χ. σύντομα διαλείμματα χωρίς τον κίνδυνο να χάσει πολύτιμες πληροφορίες.

Διαδραστικό περιβάλλον.

Το e-Learning φέρνει τον χρήστη σε επαφή ένα διαδραστικό περιβάλλον, όπου τα αντικείμενα στο περιβάλλον μάθησης μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, να τροποποιηθούν ή να χειραγωγηθούν ώστε να είναι σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Έτσι ο χρήστης ενός συστήματος e-Learning γίνεται ενεργός συμμέτοχος στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η διαδραστικότητα του e-Learning ενισχύεται περαιτέρω από την εισαγωγή στα παιχνίδια μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων. Παιχνίδια και παρόμοιες δραστηριότητες απαιτούν τη σύμπραξη πολλών τμημάτων του εγκεφάλου στη διαδικασία μάθησης. Έτσι, αυτός που συμμετέχει σε ένα σύστημα e-Learning μαθαίνει πολλά περισσότερα από ένα μαθητή που κάθεται σε μια τάξη και ακούει μια διάλεξη.

Εύκολη πρόσβαση στην μάθηση.

Οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν τις δραστηριότητες μάθησης εύκολα με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Δε χρειάζεται να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα e-learning. Επιπλέον για τη συμμετοχή σα προγράμματα e-learning δεν απαιτείται πολύπλοκος εξοπλισμός. Ένας συμμετέχων χρειάζεται να έχει ένα υπολογιστής, και σύνδεση στο Internet.

Εύκολη ενημέρωση και αναβάθμιση.

Οι εκπαιδευτικές e-Learning ενότητες που μπορούν εύκολα να αναθεωρηθούν. Οι δραστηριότητες μπορούν εύκολα να αλλαχθούν ή να προστεθούν και νέες. Το e-Learning λογισμικό μπορεί επίσης να ενημερώνεται αυτόματα με νέες εκδόσεις του προσφερόμενου πακέτου. Αυτό είναι σίγουρα πολύ πιο γρήγορο από την επανεκπαίδευση καθηγητών και επανεκτύπωση βιβλίων και εγχειριδίων.

Ανάμεσα σ’ αυτά θα ξεχωρίσουμε πρώτα πρώτα το ενδιαφέρον που αποκτά το μάθημα καθώς ο μαθητής ή η μαθήτρια συνδιαλέγεται διαρκώς με τον εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα εύκολα να προσαρμόζεται αυτό στο επίπεδο, τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή. Επιτυγχάνεται, έτσι, ο ρυθμός που ταιριάζει καλύτερα στον κάθε μαθητή και το μάθημα κυλά όμορφα κι ευχάριστα και αυτό αντικατοπτρίζεται βέβαια και στην επίδοση που σημειώνει ο μαθητής στο σχολείο.

Παράλληλα, δεν σπαταλιέται άσκοπα ο χρόνος του μαθήματος αφού ο μαθητής φαίνεται ότι στο εξ αποστάσεως μάθημα είναι περισσότερο συγκεντρωμένος στη διδακτική διαδικασία. Ας φανταστούμε, λοιπόν, το μαθητή που, όπως και ο εκπαιδευτικός, έχει μπροστά του δύο οθόνες όπου στη μία προβάλλεται το δικό του γραπτό και στην άλλη το γραπτό και η εικόνα του δασκάλου του. Πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτός να χαζεύει στο μάθημα και να μην το παρακολουθεί αφού στην περίπτωση αυτή θα χανόταν άμεσα κι ολοκληρωτικά η ουσιαστική επαφή με τον εκπαιδευτικό;

Επιπρόσθετα, το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό αφού ο μαθητής έχει σ’ όλη τη διάρκειά του τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες στο Διαδίκτυο ή ακόμη και να παρακολουθήσει μαζί με τον δάσκαλό του ένα αξιόλογο βίντεο σ’ αυτό. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών από διάφορες πηγές, παύει να αποτελεί το μοναδικό μεταδότη των νέων γνώσεων και φυσικά ο μαθητής ενεργεί αναζητώντας ο ίδιος τη νέα γνώση κάτι που τον ευχαριστεί ιδιαιτέρως.

Και βέβαια αυτά πρόκειται μόνο για κάποια από τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διότι μόνο όταν εμπλακεί κανείς σ’ αυτή μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο αυτή διευκολύνει τη διδακτική διαδικασία, πόσο ενεργοποιεί το μαθητή και πως ευχαριστεί και ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Άλλωστε, στις μέρες μας οι ανάγκες των μαθητών έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά και ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους αφιερώνεται καθημερινά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επομένως, σήμερα περισσότερο από ποτέ ο εκπαιδευτικός οφείλει να τον εντάξει στη διδασκαλία και να τον αξιοποιήσει κατάλληλα βοηθώντας το μαθητή να πετύχει τους στόχους και τα όνειρά του αλλά και μία ευτυχισμένη και ποιοτική ζωή!

Να τονίσουμε πως  ήδη απο το 2009 η Ανάδραση πρωτοπορεί και σε αυτό τον τομέα παρέχοντας μέρος των υπηρεσιών της εξ’αποστάσεως.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε για τα Πλεονεκτήματα των συνεδριών από απόσταση ότι παρουσιάζουν:

 •     Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης
 •     Γρήγορα ανάπτυξη
 •     Δυναμική ενημέρωση με επίκαιρο περιεχόμενο
 •     Ελεγχόμενη πρόσβαση στα μαθήματα
 •     Εκπαίδευση που παρακολουθείται κι αξιολογείται
 •     Αυτόματη αναφορά δραστηριοτήτων κι αποτελεσμάτων
 •     Εκπαίδευση τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.
 •     Περιβάλλον εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου
 •     Διαρκής πρόσβαση στις πληροφορίες
 •     Online εκπαιδευτές και πόροι
 •     Σύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 •     Οδηγίες από ειδικούς
 •     Βοηθητικά άρθρα και βιβλιογραφία
 •     Εργαλεία ασκήσεων