Κατηγορία: <span>Χωρίς κατηγορία</span>

Άρθρο

Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας αφορά  ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης (σωματικής/κινητικής, ψυχοκοινωνικής / συναισθηματικής, γλωσσικής / γνωστικής) ενός παιδιού. Η σχολική ετοιμότητα επιτρέπει στο μαθητή να ανταποκριθεί  με επιτυχία στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου και του Λυκείου. Διεπιστημονική ομάδα Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας, λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και...