Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Home / Συχνές ερωτήσεις / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γιατί να επιλέξω την Ανάδραση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό μου;

Είτε είστε μαθητής, είτε είστε ενήλικος, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια σας. Όλα τα τεστ που χορηγούμε είναι σε συνεργασία με την Computer Academy και την έγκριση του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι απόλυτα σταθμισμένα στην ελληνική πραγματικότητα και τα αποτελέσματά τους συμβατά με τους κωδικούς των σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. Επίσης είναι σημαντικό να ξέρετε πως:

α) η Ανάδραση είναι Πιστοποιημένο Κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και

β) παρέχει ερμηνεία των αποτελεσμάτων όχι μόνο από έμπειρο

καθηγητή αλλά και από ειδικό ψυχολόγο, μια μοναδική υπηρεσία

που μπορείτε να βρείτε σε ένα από τα τέσσερα κέντρα μας.

Τι ακριβώς μπορεί να προσδιορίσει ένα τεστ επαγγελματικού Προσανατολισμού;

To τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε στην Ανάδραση μπορεί να προσδιορίσει μεταξύ άλλων:
α) την προσωπικότητα

β) τις κλίσεις και τις δεξιότητες

γ) τις ικανότητες και

δ) τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου

… έτσι μας δίνει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που μας ταιριάζουν περισσότερο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Βεβαίως μπορούμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού. Έτσι έχουμε αυτόματα συμπληρωμένο μηχανογραφικό που είναι συμβατό με τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μας χρόνο και απλοποιούμε τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού μας δελτίου που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.

Για να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει το τεστ να γίνει στην γ’ λυκείου πριν τις Πανελλήνιες;

Όχι απαραίτητα. Τα αποτελέσματα που λαμβάνει ένα παιδί απο το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί στην Α΄ή στην Β΄Λυκείου λίγο μεταβάλλονται έως και το τέλος του λυκείου. Συνεπώς αυτό σημαίνει πως αν δεν αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα ενός ατόμου και οι συνθήκες τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί κάθε μαθητής να κάνει το τεστ χωρίς το άγχος της τελευταίας σχολικής χρονιάς νωρίτερα (στην Α ή Β λυκείου) και να το χρησιμοποιήσει όταν θα ολοκληρωθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

Με ποιον τρόπο σας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις .Στην Ανάδραση τα αποτελέσματα δίνονται σε δύο και όχι σε μια συναντήσεις όπως συνηθίζεται. Η πρώτη συνάντηση περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα επαγγέλματα και τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία από εξειδικευμένο καθηγητή. Η δεύτερη συνάντηση γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα στα εξουσιοδοτημένα κέντρα της Ανάδρασης με ειδικό ψυχοθεραπευτή ο οποίος βοηθά στο να προσδιορίσουμε τα επαγγέλματα με βάση την προσωπικότητα και τις δεξιότητες μας και να κατανοήσουμε πλήρως τι μας ταιριάζει και γιατί. Έτσι είναι ευκολότερο να συνειδητοποιήσουμε ποιο επάγγελμα θα επιλέξουμε, να ορίσουμε επακριβώς το στόχο μας και τελικά να τον επιτύχουμε.

Πόσο έγκυρα είναι τα αποτελέσματα ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Κάθε φορά που γίνεται ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού το πρώτο πράγμα που προσδιορίζεται είναι ο Βαθμός Αλήθειας. Έτσι γνωρίζουμε εκ των προτέρων το βαθμό συμβατότητας των αποτελεσμάτων με το συγκεκριμένο άτομο. Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από ψυχοθεραπευτή   βοηθά ταυτόχρονα σε αυτή την περίπτωση ώστε να αυξηθεί η συμβατότητα και κατ’ επέκταση η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται κάποιος να επαναλάβει το τεστ ή σε περίπτωση που περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη αλλαγή συνθηκών.

Πώς μπορώ να κάνω άμεσα ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ανάδραση;

Αρκεί να κλείσετε ένα ραντεβού με τη γραμματεία σε όποιο από τα κέντρα Ανάδραση σας εξυπηρετεί. Στο χώρο μας θα παραλάβετε τον κωδικό σας και πλήρεις οδηγίες για το πώς θα κάνετε το τεστ από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας περιμένουμε σε ένα από τα τέσσερα εξουσιοδοτημένα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού της  Ανάδρασης.

Σε περίπτωση που περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα χάνονται τα αποτελέσματα;

Όχι φυσικά. Τα αποτελέσματα κάθε ατόμου μαζί με τον προσωπικό του κωδικό αρχειοθετούνται στην Ανάδραση ώστε να είναι διαθέσιμα προς συζήτηση ανά πάσα στιγμή που κάποιος θελήσει να ανακτήσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Δημιουργείται ατομικό ιστορικό ώστε να μπορούμε να έχουμε πάντα πλήρη εικόνα και επαναληπτική ερμηνεία αν αυτό ζητηθεί.

Ποιός είναι ο τρόπος χορήγησης του τεστ;

Κάθε τεστ που θα επιλέξετε χορηγείται απλά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο μας. Σε μια διαδικασία περίπου μιας ώρας απαντάτε σε ένα σύνολο ερωτήσεων που είναι επαρκείς ώστε να μας δώσουν πλήρη και έγκυρα αποτελέσματα. Έτσι επιτυγχάνεται το επιθυμητό μέγιστο αποτέλεσμα με ταυτόχρονη αύξηση της αντικειμενικότητας.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται ένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνεται:

 

α) σε όλους τους μαθητές λυκείου που θέλουν να αυξήσουν τις επιλογές σπουδών τους και ταυτόχρονα να βρουν ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν περισσότερο,

 

β) σε όλους τους σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και

 

γ ) σε όλους τους ενήλικες που θέλουν ενδεχομένως να αλλάξουν επαγγελματική πορεία ή να έχουν περισσότερες εναλλακτικές.

 

Επιπλέον ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να δώσει επιλογές και να βοηθήσει κάποιον να ορίσει και να οριοθετήσει τους στόχους του ειδικά όταν αισθάνεται αναποφάσιστος ή προβληματισμένος.