Pet Therapy – Animal Assisted Therapy

 

 

Animal Assisted Therapy

&

Εργοθεραπεία Παιδιών

Μια νέα σχέση. Ή όχι;

Η σχέση φιλίας και αγάπης μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι γνωστή από την αρχαιότητα.  Τα τελευταία χρόνια σε διάφορους πληθυσμούς παρατηρούμε όλο και σε περισσότερους κλάδους της επιστήμης την εμπλοκή των ζώων ως μέσω θεραπείας.

Αφορά προγράμματα που χρησιμοποιούμε τα ζώα ως θεραπευτικό εργαλείο, με άλλα λόγια λειτουργούμε συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις.

Είναι γνωστά με την ονομασία  Animal Assisted Therapy.

Εργοθεραπεία και Animal Assisted Therapy

Τα  ευρήματα που φέρνει στο φως η επιστημονική κοινότητα έχουν δείξει ότι η ενσωμάτωση των ζώων στα προγράμματα εργοθεραπείας έχουν σημαντικά οφέλη για τον πελάτη και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εκείνος ζει. Η εισαγωγή ενός ζώου στις συνεδρίες ενισχύει το σκοπό  της επιστήμης της εργοθεραπείας.

Βοηθούν στην αυτονομία για τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα του ατόμου στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Ο Ρόλος των Ειδικά Εκπαιδευμένων Ζώων

    Τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην υποβοηθούμενη θεραπεία με ζώα (AAT) διαφέρουν από τα κατοικίδια που έχουμε συνηθίσει να μας pet therapy προσφέρουν αγάπη και αφοσίωση. Ακόμα και από τα ζώα διάσωσης, που ως γνωστό, είναι οι σκύλοι – βοηθοί που εκτελούν εργασίες για άτομα με τύφλωση, κώφωση ή κινητικές δυσκολίες. Τα AAT είναι ειδικά εκπαιδευμένα για να συμμετέχουν σε σκόπιμες δραστηριότητες που βελτιώνουν δεξιότητες του παιδιού σε όλους τους τομείς έργου, κινητικό – αισθητηριακό (αδρή, λεπτή κίνηση, αισθήσεις), γνωστικό και δραστηριότητες καθημερινής ζωής (σχολείο, παιχνίδι). Παράλληλα, παρέχουν σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη, ενώ παράλληλα είναι υπάκουα και απολαμβάνουν αυτό το οποίο κάνουν.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, η ενασχόληση με τα ζώα θεωρείται σκόπιμη υποστηρικτική δραστηριότητα με σκοπό την βελτίωση, αποκατάσταση και διατήρηση των δεξιοτήτων του ατόμου. Συνεισφέρει στη συναισθηματική κατάσταση του και στην απόκτηση μιας δομημένης καθημερινής ρουτίνας. Είναι το μέσω για κοινωνική ένταξη και αλληλεπίδραση καθώς, όπως είναι γνωστό, η κοινωνία μας έχει την τάση να βλέπει το άτομο ως τον ιδιοκτήτη του ζώου και όχι ως το άτομο με αναπηρία. Επομένως, από την θεραπευτική παρέμβαση με ζώα, σημειώνεται χαμηλότερο επίπεδο άγχους, βελτιωμένη κοινωνική εικόνα, ανάκτηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας.

Τα παιδιά είναι πιο υπεύθυνα απέναντι σε έναν ενήλικα στη παρουσία ενός ζώου. Το ζώο προτρέπει τα παιδιά να πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες.  Συνδέονται με το ζώο για να εκφράσουν τα συναισθήματα: θυμός, λύπη, χαρά, μυστικά. Το ζώο λειτουργεί θετικά σε σχέση με τη συγκέντρωση και τη διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας. Βοηθάει τα παιδιά να αποβάλουν το άγχος και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες.

Τα Ωφέλη της Θεραπείας με ζώα

Οι έρευνες, αν και υστερούν σε αριθμό στον ελλαδικό χώρο, έχουν δείξει ότι η θεραπεία με τη βοήθεια του σκύλου βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη, βελτίωση ή/και διατήρηση των δεξιοτήτων των παιδιών σε όλους τους τομείς έργου.

Επομένως έχουμε σε επίπεδο:

 • Γνωστικό: συγκέντρωση, επίλυση προβλημάτων, ενίσχυση μνήμης, διαδοχικότητα, σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση, ολοκλήρωση.
 • Ψυχοκοινωνικό: υπερηφάνεια, αίσθημα ευθύνης, ενεργοποίηση και πρωτοβουλία, σωστός και επιτρεπτός τρόπος αγγίγματος.
 • Αισθητικό – Κινητικό: κινητικός έλεγχος, αμφίπλευρος συντονισμός, ενδυνάμωση κορμού/χεριού/καρπού, λεπτή κινητικότητα, οπτικό – κινητικό έλεγχο συντονισμό, αισθητηριακή επεξεργασία.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: φροντίδα άλλων, οργάνωση και διατήρηση λειτουργικού χώρου.
 • Πελατοκεντρκή προσέγγιση και ανάλυση έργου.
 • Σκόπιμη ενσωμάτωση του σκύλου στις παρεμβάσεις.
 • Αναγνώριση της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού και τα σημεία στα οποία θα επωφεληθεί.
 • Παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Χρησιμοποιούμε τα ζώα θεραπείας βοηθητικά βάση της εκπαίδευσης και της θέσης που κατέχουμε.
 • Εν αρμόνια με το κώδικα δεοντολογίας του κλάδου και του οργανισμού / πλαισίου που υπηρετούμε.
 • Με πίστη και αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε.
 • Πάντα με σεβασμό, ευαισθησία, και αξιοπρέπεια προς όλους τους εμπλεκόμενους στην δραστηριότητα, παρέχοντας μια ποιοτική εμπειρία.
 • Όντας ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα AAT.
 • Με αίσθημα δέσμευσης, υπευθυνότητας και ειλικρίνειας.
 • Σε συμφωνία με τους τοπικούς και κρατικούς νόμους που αφορούν τα AAT.

▸ Animal assisted intervention international. (2019, November 1).

▸ Assessing the Impact of Animal-Assisted Occupational Therapy on Attention in Preschoolers (Katrina Winsor, Jay Silverstein, Lea A. Theodore, Arth Naik, Eric Shyman) Publication: Human-Animal Interaction Bulletin, 2022

▸Fields, B. (2018). Animal-assisted interventions for older adults. OccupationalTherapy.com, Article 4413

▸ Gena Andreasen, Tiffany Stella, Megan Wilkinson, Christy Szczech Moser, Allison Hoelzel & Laura Hendricks (2017) Animal assisted therapy and occupational therapy, Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10:1, 1-17

▸ Jennifer A. Limond, John W.S. Bradshaw & Magnus K.F. Cormack (1997) Behavior of Children With Learning Disabilities Interacting With a Therapy Dog, Anthrozoos, 10:23, 84-89

▸ Kogan, L., Kogan, L. R., & Blazina, C. (2019). Clinicians Guide to Treating Companion Animal Issues: Addressing Human-Animal Interaction. Academic Press.

▸London, M. D., Mackenzie, L., Lovarini, M., Dickson, C., & Alvarez-Campos, A. (2020). Animal-assisted therapy for children and adolescents with autism spectrum disorder: Parent perspectives. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50, 4492–4503.

▸ New Research to Inform Best Practices in Animal-Assisted Therapy. (n.d.). Retrieved from https://habri.org/pressroom/20191028

▸ Pet Partners. (2018). Standards of Practice for Animal-Assisted Interventions. Bellevue, WA.

▸ Vakrinou, P., & Tzonichaki, I. (2020). Animal assisted therapy and occupational therapy. Health & Research Journal, 6(3), 85–92

▸ Winkle, M. (2016, May). Professional applications of animal assisted interventions. OccupationalTherapy.com, Article 3223.

Συγγραφή – Επιμέλεια Άρθρου

Βάνα Λιούμη – Εργοθεραπεύτρια