Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων και Σχολικής Επίδοσης

Home / Θεραπεία / Θεραπευτικές Ομάδες / Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων και Σχολικής Επίδοσης

Σκοπός της ομάδας είναι η προετοιμασία μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου για τις πανελλήνιες εξετάσεις, εστιάζοντας στη διαχείριση του άγχους. Η ομάδα θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνολικά 8 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ώρα το καθένα.

Στόχοι της Ομάδας:

 • Ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών να διαχειρίζονται το άγχος τους.
 • Εξοικείωση με τεχνικές χαλάρωσης και αντιμετώπισης του άγχους.
 • Ανάπτυξη νοητικής ευελιξίας και αντιμετώπιση εμποδίων.
 • Ενίσχυση της ψυχο-κοινωνικής στήριξης και της δυναμικής ομαδικής συνεργασίας.

Δομή των Συνεδριάσεων:

1η Συνεδρία:

 • Εισαγωγή, γνωριμία μεταξύ των μελών.
 • Καθορισμός στόχων και κανόνες ομάδας.

2η Συνεδρία:

 • Κατανόηση των συστατικών του άγχους.
 • Εξάσκηση σε τεχνικές χαλάρωσης (διαφραφματική αναπνοή).

3η Συνεδρία:

 • Ανάλυση των επιπτώσεων του άγχους στην καθημερινότητα.
 • Εξάσκηση σε τεχνικές χαλάρωσης (νευρομυική).

4η Συνεδρία:

 • Κατανόηση του γνωσιακού συμπεριφορικού μοντέλου.
 • Εξάσκηση στη σύνδεση σκέψης και συναισθήματος.

5η Συνεδρία:

 • Αντιμετώπιση εμποδίων και ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης.
 • Εξάσκηση σε τεχνικές χαλάρωσης (νοερή απεικόνιση).

6η & 7η Συνεδρία:

 • Τεχνικές χαλάρωσης, mindfulness και βιωματικές ασκήσεις.

8η Συνεδρία:

 • Αξιολόγηση των επιτευγμάτων και διατήρηση της προόδου.
 • Αποχαιρετισμός και ολοκλήρωση της ομάδας.

Μέσω αυτών των συνεδριών, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη διαχείριση του άγχους τους και θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις των πανελληνίων εξετάσεων.