Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Τι είναι η Σχολική Ετοιμότητα;

       Τι εννοούμε με τον όρο σχολική ετοιμότητα;

     Είναι το επίπεδο ανάπτυξης (σωματικής/κινητικής, ψυχοκοινωνικής / συναισθηματικής, γλωσσικής / γνωστικής) ενός παιδιού, που του επιτρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της όποιας σχολικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου). Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως τη σωματική – κινητική, τη ψυχοκοινωνική –  συναισθηματική, τη γλωσσική – γνωστική κ.α. Μέσω της ανάπτυξης αυτών, ένας μαθητής προετοιμάζεται για τη φοίτησή του στο δημοτικό, γυμνάσιο ή το λύκειο.

      Με ποιόν τρόπο αξιολογούμε τη Σχολική Ετοιμότητα σε ένα παιδί;

    Η διευρεύνηση και η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται αναλόγης της εκπαιδευτικής βαθμίδας από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο καθώς και εκπαιδευτικούς. Ο κάθε ειδικός χρησιμοποιώντας αξιολογητικές δοκιμασίες εξετάζει το δικό του πεδίο δράσης μελετώντας τις δεξιότητες του παιδιού ώστε να καθοριστεί η συνολική σχολική του ετοιμότητα και στη συνέχεια μέσω των κατάλληλης βοήθειας να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτηση του μαθητή στην αντίστοιχη σχολική βαθμίδα.

Ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας στα κέντρα Ανάδραση εφαρμόζεται σε τρία διαφορετικά μεταβατικά στάδια στη σχολική ζωή του μαθητή:

Μαθητές Προσχολικής Ηλικίας (Πατήστε παρακάτω για λεπτομέρειες)

Μαθητές Δημοτικού (Πατήστε παρακάτω για λεπτομέρειες)

Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου (Πατήστε παρακάτω για λεπτομέρειες)

Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου

Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου

Ο Μαθητής αξιολογείται τόσο απο Καθηγητές Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών όσο και απο Ειδικό παιδαγωγό και Ψυχολόγο.

Κλείστε Άμεσα Το Ραντεβού σας  και Κερδίστε Μία Προνομιακή Τιμή και για τις 4 Αξιολογήσεις!