Αξιολόγηση Radar

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Αξιολόγηση Radar

R.A.D.A.R.

Η αντικειμενική ψηφιακή (digital) μέθοδος για τη δυσλεξία

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την ακριβή παρατήρηση των κινήσεων του ματιού, η μέθοδος R.A.D.A.R. (Rapid Assessment for Dyslexia & Abnormalities in Reading, ελλ. Τάχιστη Αξιολόγηση της Δυσλεξίας & Ανωμαλιών της Ανάγνωσης) προσδιορίζει με ακρίβεια τις εστιάσεις και τις σακκαδικές κινήσεις που πραγματοποιεί ο αναγνώστης κατά την οπτική επεξεργασία του κειμένου. Σχηματίζεται έτσι το αναγνωστικό μονοπάτι, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

H μέθοδος R.A.D.A.R., μέσω του ειδικού λογισμικού της, αξιολογεί εύκολα και γρήγορα την αναγνωστική ευχέρεια ενός παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου. Πρόκειται για μια εξέταση εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή, γρήγορη και φιλική προς τον αναγνώστη, η οποία δεν είναι καθόλου παρεμβατική, με δεδομένο ότι το μόνο που έχουν να κάνουν τα παιδιά που υποβάλλονται σε αυτή, είναι να διαβάσουν ένα κείμενο μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σκοπός του R.A.D.A.R είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού. Το R.A.D.A.R βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό μονοπάτι και όχι μόνο.

Η αξιολόγηση:

1o Στάδιο

Με ένα πρωτοποριακό εργαλείο που ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού με τρόπο έγκυρο και ασφαλή. Το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας του Οφθαλμολογικού & Διαθλαστικού Κέντρου Εμμετρωπία, και καλύπτεται από εθνικές και διεθνείς πατέντες και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Smyrnakis et al. RADAR: A novel fast-screening method for reading difficulties with special focus on dyslexia, PLOS ONE, 2017).

2ο Στάδιο

Με μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων που αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού. Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

 

4  Διαφορετικοί έλεγχοι σε μία αξιολόγηση*:

Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο
Έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο
Έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο
Μία ενδελεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανάγνωσης με τη Μέθοδο R.A.D.A.R.

Κλείνοντας την αξιολόγηση μέσω της μεθόδου R.A.D.A.R. αξίας 70€ σας προσφέρουμε

και μία επιπλέον αξιολόγηση απο ειδικό παιδαγωγό του χώρου μας εντελώς δωρεάν!

Στη συνέχεια τα ευρήματα όλων των παραπάνω εξετάσεων αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, έτσι ώστε να δοθούν – εάν χρειάζεται φυσικά – οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς.

Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη μαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού σας με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Η μέθοδος αυτή έχει σχηματιστεί από Έλληνες επιστήμονες και μετά από δέκα χρόνια ερευνών, ανέπτυξαν ένα πολυπαραμετρικό εργαλείο, που – μέσω του λογισμικού του – μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 25 παραμέτρους -ενώ το παιδί διαβάζει σιωπηλά- που σχετίζονται με τον ανθρώπινο οφθαλμό, τις οποίες δεν μπορούν να αντιληφθούν το ανθρώπινο αυτί και το ανθρώπινο μάτι. Το R.A.D.A.R. δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν αντικειμενικά και μετρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο συγκέντρωσης του αναγνώστη, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης και σύνθεσης των λέξεων καθώς και την αναγνωστική του ευχέρεια.

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το R.A.D.A.R. δεν έχει σκοπό ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να αντικαταστήσει τους εξειδικευμένους και καθ’ύλην αρμόδιους (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους κλπ) επιστήμονες του χώρου, αλλά να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των ειδικών στις αναγνωστικές δυσκολίες και ειδικότερα της δυσλεξίας, ώστε να δοθούν σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες και κρίσιμες στην ίδια την διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση. Παράλληλα, το R.A.D.A.R. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης σε έναν δυσλεξικό μαθητή.

To R.A.D.A.R. μπορεί να αποτελέσει ένα γρήγορο screening test για ΜΔ σε όλα τα σχολεία, καθώς μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να αναγνωριστεί αν το αναγνωστικό μονοπάτι ενός παιδιού είναι τυπικό ή όχι. Έτσι, φιλτράρεται πολύ γρήγορα ο αριθμός των παιδιών που έχουν φυσιολογικό αναγνωστικό μονοπάτι, ενώ τα παιδιά που δεν έχουν φυσιολογικό αναγνωστικό μονοπάτι, παραπέμπονται στον ειδικό για περαιτέρω έλεγχο.

Τέλος, η μέθοδος R.A.D.A.R. δεν απευθύνεται μόνο στους αναγνώστες που έχουν πρόβλημα, αλλά είναι μία εξέταση την οποία δικαιούται να κάνει ο καθένας τουλάχιστον μία φορά με σκοπό να εξακριβώσει το επίπεδο της αναγνωστικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα παιδιά με «αρνητικό» R.A.D.A.R. η πιθανότητα να ΜΗΝ έχουν δυσλεξία κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 99%.

Διαφορές στο οπτικό μονοπάτι κατά την ανάγνωση κειμένου μεταξύ τυπικού αναγνώστη

και αναγνώστη που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία