Θεραπεία Νοητικής υστέρησης

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Θεραπεία Νοητικής υστέρησης

Όλοι οι ορισμοί της νοητικής υστέρησης από το 1959 μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• ελλείμματα στο νοητικό δυναμικό
• ελλείμματα στις δεξιότητες προσαρμογής (adaptive skills)
• εμφάνιση πριν την ηλικία των 18 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, ο ευρύτερα αποδεκτός ορισμός, είναι αυτός που διατυπώθηκε από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Νοητικής Καθυστέρησης (A.A.M.D – American Association on Mental Deficiency), τον μεγαλύτερο επαγγελματικό οργανισμό στο χώρο της νοητικής υστέρησης σε διεθνή κλίμακα. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό:
«Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται στη σημαντικά κάτω του μέσου όρου γενική νοητική λειτουργία, που συνυπάρχει με ανεπάρκεια στην προσαρμοστική συμπεριφορά όπως αυτή εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης».

Πολλά είναι τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν νοητική υστέρηση, ενώ συχνά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τη σημασία καθενός από αυτά με ακρίβεια Σε αρκετές περιπτώσεις τα αίτια της νοητικής υστέρησης είναι κληρονομικά ή γενετικής προέλευσης, είτε εκδηλώνεται μετά από τραυματισμούς. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις, όπου δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αναπηρία, παρά την ιατρική διερεύνηση που έχει γίνει. Τα αίτια της νοητικής υστέρησης ταξινομούνται σε γενετικά και περιβαλλοντικά.

Στο χώρο μας ακολουθούμε εξειδικευμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα τόσο εντός του πλαισίου της Ανάδρασης όσο και εξωτερικές δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλλουμε το μέγιστο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών με νοητική υστέρηση, στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν αυτά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Φωτογραφίες του χώρου μας